Smlouva o spolupráci v oblasti přednáškové činnosti – AKTUALIZOVANÁ, PLATNÁ OD 1. 10. 2021

Vzájemná spolupráce spočívá v tom, že SÚKL poskytne odbornou pomoc ve formě přípravy a realizace přednášek svých pracovníků při zajišťování vzdělávacích akcí v oborech, souvisejících s kompetencemi SÚKL vymezenými zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech a zákonem č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu s podmínkami uvedenými ve  Smlouvě.

  

Smlouva o spolupráci ke stažení.pdf, soubor typu pdf, (152,24 kB)

Smlouva o spolupráci ke stažení.docx, soubor typu docx, (28,69 kB)

 

Příloha č. 1 - Vzor objednávky.pdf, soubor typu pdf, (159,35 kB)

Příloha č. 1 - Vzor objednávky.docx, soubor typu docx, (15,99 kB)