Smlouva o spolupráci

Smlouvu o spolupráci v oblasti zajišťování přednáškové činnosti Státním ústavem pro kontrolu léčiv.  

Vzájemná spolupráce spočívá v tom, že SÚKL poskytne odbornou pomoc ve formě přípravy a realizace přednášek svých pracovníků při zajišťování vzdělávacích akcí v oborech, souvisejících s kompetencemi SÚKL vymezenými zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu s podmínkami uvedenými ve  Smlouvě.

Smlouva o spolupráci ke stažení, pdf, (164,71 kB)

Příloha č. 1 - Vzor objednávky, pdf (104,29 kB)