ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 11.9.2008

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované ve druhém čtvrtletí 2008).   

Seznam zahrnuje kódy se stavem registrace R.
Nezahrnuje homeopatika, radiofarmaka, RTG a MR kontrasty, krevní náhrady a infusní a perfusní roztoky.


Vysvětlivky a pomocné číselníky:
 
Datove_rozhranni_SUKL_Seznam_hrazenych_LP_20080605.pdf Datove_rozhranni_SUKL_Seznam_hrazenych_LP_20080605.pdf (130,74 KB 05.06.2008 14:21)
Aktualizace datového rozhraní SCAU 08-02 zahrnuje vysvětlení příznaku TCR N - neregulováno. Proti stavu publikovanému 2008.05.30. nedošlo k jiné změně.
Pomocne_ciselniky_xls.zip 
Pomocne_ciselniky_xls.zip (835,63 KB)
Pomocne_cisleniky_txt.zip 
Pomocne_cisleniky_txt.zip (286,26 KB)

ATCrrmmdd   - číselník pro pole ATC (seznam ATC skupin) 
DRZrrmmdd - číselník pro pole DRZ (přehled držitelů rozhodnutí o registraci /výrobců 
LIMrrmmdd  - číselník pro pole LIM1 a LIM2 (vykazovací limit) 
NEZAPrrmmdd  - číselník pro pole NEZAP (příznak kategorie léčiva - nezapočitatelnosti do limitu) 
OMErrmmdd  - číselník pro pole OME1 a OME2 (specializace předepisujícího lékaře) 
STAVREGrrmmdd  - číselník pro pole S_REG (stav registrace) 
DETINDrrmmdd  - číselník pro pole DET_IND1 (detail indikačního omezení) 
DETIND2rrmmdd  - číselník pro detail indikačního omezení v případě zvýšené úhrady 
TYPREGrrmmdd  - číselník pro pole T_REG (typ registrace)