ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 11.3.2011

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované ve čtvrtém čtvrtletí 2010).  

SCAU110311_BEZ_UHRAD.xls SCAU110311_BEZ_UHRAD.xls (486,00 KB)
SCAU110311_BEZ_UHRAD.txt SCAU110311_BEZ_UHRAD.txt (161,46 KB)

 

Seznam zahrnuje kódy se stavem registrace R.

Nezahrnuje homeopatika, radiofarmaka, RTG a MR kontrasty, krevní náhrady a infusní a perfusní roztoky.

Seznam zahrnuje kódy se stavem registrace R.

Nezahrnuje homeopatika, radiofarmaka, RTG a MR kontrasty, krevní náhrady a infusní a perfusní roztoky.

 

ATCrrmmdd

- číselník pro pole ATC (seznam ATC skupin)

DRZrrmmdd

- číselník pro pole DRZ (přehled držitelů rozhodnutí o registraci /výrobců

STAVREGrrmmdd

- číselník pro pole S_REG (stav registrace)