Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.8.2013

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v období 01/2013 - 06/2013).  

 

Soubory v aktualizovaném datovém rozhraní odpovídajícím rozhraní Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ platného od 1.12.2011

Seznam zahrnuje kódy se stavem registrace R.

Nezahrnuje homeopatika, radiofarmaka, RTG a MR kontrasty, krevní náhrady a infusní a perfusní roztoky.