Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.6.2020

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v období 11 /2019  - 04/2020).  

Soubory v aktualizovaném datovém rozhraní odpovídajícím rozhraní Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ platného od 1. 10. 2019.

Seznam zahrnuje kódy se stavem registrace R, B a F.

Nezahrnuje tyto ATC skupiny: