ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 1.12.2021

1)      Seznam zahrnuje registrované léčivé přípravky a přípravky ve schváleném specifickém léčebném programu, nehrazené ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované v období 05/2021 - 10/2021).  

Seznam zahrnuje kódy se stavem registrace R, B a F.

Nezahrnuje tyto ATC skupiny:

  • B05 – Krevní náhrady, infuzní a perfuzní roztoky
  • V08 – Kontrastní látky
  • V09 – Diagnostická radiofarmaka
  • V10 – Terapeutická radiofarmaka
  • V12 – Homeopatika

2)      Seznam dále zahrnuje bez vázanosti na přítomnost na trhu také léčivé přípravky/potraviny pro zvláštní lékařské účely, kterým Ústav stanovil maximální cenu v těchto vymezených případech:

  • v souladu s větou druhou článku II. odst. 4 Cenového předpisu Ministerstva zdravotnictví ČR (souhlas zdravotní pojišťovny se stanovením maximální ceny u LP/PZLÚ s použitím v lůžkové i ambulantní péči, které nemají pro ambulantní péči stanovenou úhradu)
  • v souladu s větou třetí článku II. odst. 4 Cenového předpisu Ministerstva zdravotnictví ČR (léčivé přípravky pro vzácná onemocnění s použitím v lůžkové i ambulantní péči, které nemají pro ambulantní péči stanovenou úhradu)
  • v řízení o stanovení maximální ceny a dočasné výše a podmínek úhrady vysoce inovativnímu léčivému přípravku, pokud uplynula doba, na kterou byla dočasná úhrada stanovena a probíhající řízení o stanovení další dočasné nebo trvalé VILP úhrady ještě není vykonatelné
  • v řízení o stanovení maximální ceny a výše a podmínek úhrady LP/PZLÚ, pokud bylo správní řízení napadeno odvoláním a v části výše a podmínek úhrady vráceno Ministerstvem zdravotnictví ČR k novému projednání

U těchto LP/PZLÚ je v číselníku publikována výše stanovené maximální ceny spolu s odkazem na správní řízení, ve kterém byla stanovena a označením právního základu pro její stanovení.

Soubory jsou v datovém rozhraní odpovídajícímu rozhraní Seznamu cen a úhrad LP/PZLÚ platného od 1. 10. 2019.