ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Seznam léčiv nehrazených ze zdravotního pojištění k 12.11.2008

Seznam registrovaných léčivých přípravků, nehrazených ze zdravotního pojištění, s aktivním výskytem na trhu (obchodované ve třetím čtvrtletí 2008).  

Seznam zahrnuje kódy se stavem registrace R.
Nezahrnuje homeopatika, radiofarmaka, RTG a MR kontrasty, krevní náhrady a infusní a perfusní roztoky.


Vysvětlivky a pomocné číselníky:

Datove_rozhranni_SUKL_Seznam_hrazenych_LP_20080605.pdf Datove_rozhranni_SUKL_Seznam_hrazenych_LP_20080605.pdf (130,74 KB 05.06.2008 14:21)
Aktualizace datového rozhraní SCAU 08-02 zahrnuje vysvětlení příznaku TCR N - neregulováno. Proti stavu publikovanému 2008.05.30. nedošlo k jiné změně.

ATCrrmmdd - číselník pro pole ATC (seznam ATC skupin)
DRZrrmmdd - číselník pro pole DRZ (přehled držitelů rozhodnutí o registraci /výrobců
LIMrrmmdd - číselník pro pole LIM1 a LIM2 (vykazovací limit)
NEZAPrrmmdd - číselník pro pole NEZAP (příznak kategorie léčiva - nezapočitatelnosti do limitu)
OMErrmmdd - číselník pro pole OME1 a OME2 (specializace předepisujícího lékaře)
STAVREGrrmmdd - číselník pro pole S_REG (stav registrace)
DETINDrrmmdd - číselník pro pole DET_IND1 (detail indikačního omezení)
DETIND2rrmmdd - číselník pro detail indikačního omezení v případě zvýšené úhrady
TYPREGrrmmdd - číselník pro pole T_REG (typ registrace)