ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Seznam IPLP k 1.7.2009

Seznam individuálně připravovaných LP, transfusních přípravků a radiofarmak.  

 

Aktualizace Seznamu individuálně připravovaných léčivých přípravků zahrnuje změny vydané opatřením obecné povahy týkající se individuálně připravovaných radiofarmak, které vstoupilo v platnost dne 1. 7. 2009. Změny úhrad u podskupiny 13 byly provedeny v souladu s §15, odst.5, zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění.Dále byla na základě rozhodnutí MZ ČR (dopis č.j. 58/578/FAR ze dne 16. 6. 2009) v podskupině 11 IPLP provedena změna v položce NEZAP, a to u všech kódů s názvem „individuálně vyráběný léčivý přípravek"

Individuálně připravované léčivé přípravky (IPLP) nepodléhají registračnímu procesu, proto Státní ústav pro kontrolu léčiv převzal kódové řady pro jednotlivé podskupiny IPLP, které byly vytvořeny v roce 1991 MZ ČR a určují charakter jednotlivých IPLP. Kódy jsou sedmimístné, vzestupně řazené. Podskupina 11 magistraliter  začíná číselnou řadou 0001000, podskupina 12  transfuzní přípravky se dělí a je označena číselnou řadou 0007000 pro  erytrocytární přípravky, 0107000 pro  trombocyty, 0207000 pro plazmu a přípravky z plazmy, řada 0307000 pro leukocyty, řada 0407000 pro náklady vzniklé při doplňujícím zpracování transfuzních přípravků a řada 0507000 pro podskupinu 15 autologní transfuzní přípravky. Podskupina 13  radiofarmaka je tvořena vzestupnou číselnou řadou počínající kódem 0002000. V případě rozšíření jakékoliv podskupiny IPLP o nový přípravek se přiděluje další pořadové číslo uvedené příslušné číselné řady. V případě vyřazení některého přípravku IPLP není takto uvolněný kód již znovu obsazován.

Seznam pro přímé vyhledávání na webu

IPLP090630.xls IPLP090630.xls (62,00 KB) - plný soubor s aktuálními úhradami
IPLP090630i.xls IPLP090630i.xls (47,50 KB) - přírůstkové změny proti předchozímu Seznamu IPLP090331
IPLP090630d.xls IPLP090630d.xls (48,50 KB) - úbytkové změny proti předchozímu Seznamu IPLP090331

Soubory pro stažení

IPLP090630.txt IPLP090630.txt (12,05 KB) - plný soubor s aktuálními úhradami
IPLP090630i.txt IPLP090630i.txt (7,63 KB) - přírůstkové změny proti předchozímu Seznamu IPLP090331
IPLP090630d.txt IPLP090630d.txt (7,86 KB) - úbytkové změny proti předchozímu Seznamu IPLP090331

Vysvětlivky a pomocné číselníky:

Datove_rozhranni_IPLP090331.pdf Datové_rozhranní_IPLP090331.pdf (67,71 KB)
Pomocne_ciselniky_xls.zip Pomocne_ciselniky_xls.zip (13,28 KB)
Pomocne_ciselniky_txt.zip Pomocne_ciselniky_txt.zip (5,07 KB)


 

LIMrrmmdd

- číselník pro pole LIM1 a LIM2 (vykazovací limit)

TYPrrmmdd

- číselník pro pole TYP (typ IPLP)

OMErrmmdd

- číselník pro pole OME1 a OME2 (specializace předepisujícího lékaře)

DET_IND_IPLPrrmmdd

- číselník pro detail indikačního omezení