ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Seznam IPLP k 1.7.2008

Seznam individuálně připravovaných LP, transfusních přípravků a radiofarmak.  

Individuálně připravované léčivé přípravky (IPLP) nepodléhají registračnímu procesu, proto Státní ústav pro kontrolu léčiv převzal kódové řady pro jednotlivé podskupiny IPLP, které byly vytvořeny v roce 1991 MZ ČR a určují charakter jednotlivých IPLP. Kódy jsou sedmimístné, vzestupně řazené. Podskupina 11 magistraliter  začíná číselnou řadou 0001000, podskupina 12  transfuzní přípravky se dělí a je označena číselnou řadou 0007000 pro  erytrocytární přípravky, 0107000 pro  trombocyty, 0207000 pro plazmu a přípravky z plazmy, řada 0307000 pro leukocyty, řada 0407000 pro náklady vzniklé při doplňujícím zpracování transfuzních přípravků a řada 0507000 pro podskupinu 15 autologní transfuzní přípravky. Podskupina 13  radiofarmaka je tvořena vzestupnou číselnou řadou počínající kódem 0002000. V případě rozšíření jakékoliv podskupiny IPLP o nový přípravek se přiděluje další pořadové číslo uvedené příslušné číselné řady. V případě vyřazení některého přípravku IPLP není takto uvolněný kód již znovu obsazován. 

Seznam pro přímé vyhledávání na webu v XLS a TXT podobě

Vysvětlivky a pomocné číselníky:

Datove_rozhranni_IPLP_20080626.pdf Datove_rozhranni_IPLP_20080626.pdf (158,95 KB)
Pomocné čiselníky IPLP xls.zip Pomocné čiselníky IPLP xls.zip (12,33 KB)
Pomocné číselníky IPLP txt.zip 
Pomocné číselníky IPLP txt.zip (4,70 KB)

LIMrrmmdd - číselník pro pole LIM1 a LIM2 (vykazovací limit) 
OMErrmmdd - číselník pro pole OME1 a OME2 (specializace předepisujícího lékaře) 
DET_IND_IPLPrrmmdd - čísleník pro detail indikačního omezení