ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Seznam IPLP k 1.3.2019

Seznam individuálně připravovaných LP, transfuzních přípravků a radiofarmak.  

Aktualizace Seznamu individuálně připravovaných léčivých přípravků (dále jen „IPLP“) zahrnuje změny vydané opatřením obecné povahy 01-19, sp. zn. SUKLS4336/2019, pro skupiny transfuzních a autologních transfuzních přípravků, jejichž účinnost je ke dni 1. 3. 2019. Změny byly provedeny v souladu s ustanovením § 15, odst. 5, zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění.

IPLP nepodléhají registračnímu procesu, proto Státní ústav pro kontrolu léčiv převzal kódové řady pro jednotlivé podskupiny IPLP, které byly vytvořeny v roce 1991 MZ ČR a určují charakter jednotlivých IPLP. Kódy jsou sedmimístné, vzestupně řazené. Podskupina 11 magistraliter začíná kódem 0000000 pro přípravky nehrazené ze zdravotního pojištění a dále pokračuje číselnou řadou 0001000. Podskupina 12 transfuzní přípravky je označena rozdílnou číselnou řadou pro různé druhy - 0007000 pro erytrocytární přípravky, 0107000 pro trombocyty, 0207000 pro plazmu a přípravky z plazmy, 0307000 pro leukocyty, 0407000 pro náklady vzniklé při doplňujícím zpracování transfuzních přípravků. Podskupina 15 autologní transfuzní přípravky je označena řadou 0507000. Podskupina 13 individuálně připravovaná radiofarmaka je tvořena vzestupnou číselnou řadou počínající kódem 0002000. Podskupina 14 individuálně připravované parenterální výživy pro domácí terapii je tvořena vzestupnou číselnou řadou, která je uvozena prvním dvojčíslím 14. Podskupina 19 individuálně připravované léčivé přípravky s obsahem kanabinoidů je tvořena vzestupnou číselnou řadou, která je uvozena prvním dvojčíslím 19 a dále se dělí na řadu od 1901010 pro přípravek s obsahem Cannabis sativa L, 1902001 pro přípravek s obsahem Cannabis indica L a 19006001 pro suroviny obsahující syntetické kanabinoidní složky.

V případě rozšíření jakékoliv podskupiny IPLP o nový přípravek se přiděluje další pořadové číslo uvedené příslušné číselné řady. V případě vyřazení některého přípravku IPLP není takto uvolněný kód již znovu obsazován.

 

Soubory pro přímé vyhledávání na webu 

Soubory pro stažení

Vysvětlivky a pomocné číselníky:

LIMrrmmdd

- číselník pro pole LIM1 a LIM2 (vykazovací limit)

TYPrrmmdd

- číselník pro pole TYP (typ IPLP)

OMErrmmdd

- číselník pro pole OME1 a OME2 (specializace předepisujícího lékaře)

DET_IND_IPLPrrmmdd

- číselník pro detail indikačního omezení