ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Seznam IPLP k 1.10.2009

Seznam individuálně připravovaných LP, transfusních přípravků a radiofarmak.    

Aktualizace Seznamu individuálně připravovaných léčivých přípravků zahrnuje změny vydané opatřením obecné povahy týkající se individuálně připravovaných radiofarmak, které vstoupilo v platnost dne 1. 10. 2009. Změny úhrad u podskupiny 13 byly provedeny v souladu s §15, odst. 5, zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění.

Individuálně připravované léčivé přípravky (IPLP) nepodléhají registračnímu procesu, proto Státní ústav pro kontrolu léčiv převzal kódové řady pro jednotlivé podskupiny IPLP, které byly vytvořeny v roce 1991 MZ ČR a určují charakter jednotlivých IPLP. Kódy jsou sedmimístné, vzestupně řazené. Podskupina 11 magistraliter  začíná číselnou řadou 0001000, podskupina 12  transfuzní přípravky se dělí a je označena číselnou řadou 0007000 pro  erytrocytární přípravky, 0107000 pro  trombocyty, 0207000 pro plazmu a přípravky z plazmy, řada 0307000 pro leukocyty, řada 0407000 pro náklady vzniklé při doplňujícím zpracování transfuzních přípravků a řada 0507000 pro podskupinu 15 autologní transfuzní přípravky. Podskupina 13  radiofarmaka je tvořena vzestupnou číselnou řadou počínající kódem 0002000. V případě rozšíření jakékoliv podskupiny IPLP o nový přípravek se přiděluje další pořadové číslo uvedené příslušné číselné řady. V případě vyřazení některého přípravku IPLP není takto uvolněný kód již znovu obsazován.

Seznam pro přímé vyhledávání na webu

IPLP090930.xls IPLP090930.xls (62,00 KB) - plný soubor s aktuálními úhradami
IPLP090930i.xls IPLP090930i.xls (33,00 KB) - přírůstkové změny proti předchozímu Seznamu IPLP090630
IPLP090930d.xls IPLP090930d.xls (33,00 KB) - úbytkové změny proti předchozímu Seznamu IPLP090630

Soubory pro stažení

IPLP090930.txt IPLP090930.txt (12,05 KB) - plný soubor s aktuálními úhradami
IPLP090930i.txt IPLP090930i.txt (3,37 KB) - přírůstkové změny proti předchozímu Seznamu IPLP090630
IPLP090930d.txt IPLP090930d.txt (3,37 KB) - úbytkové změny proti předchozímu Seznamu IPLP090630

Vysvětlivky a pomocné číselníky:

Datove_rozhranni_IPLP090331.pdf Datové_rozhranní_IPLP090331.pdf (67,71 KB)
Pomocne_ciselniky_xls.zip Pomocné_číselníky_xls.zip (13,28 KB)
Pomocne_ciselniky_txt.zip Pomocné_číselníky_txt.zip (5,13 KB)

LIMrrmmdd

- číselník pro pole LIM1 a LIM2 (vykazovací limit)

TYPrrmmdd

- číselník pro pole TYP (typ IPLP)

OMErrmmdd

- číselník pro pole OME1 a OME2 (specializace předepisujícího lékaře)

DET_IND_IPLPrrmmdd

- číselník pro detail indikačního omezení