ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Seznam IPLP k 1.10.2008

Seznam individuálně připravovaných LP, transfusních přípravků a radiofarmak.  

Aktualizace Seznamu individuálně připravovaných léčivých přípravků zahrnuje změny vydané opatřením obecné povahy týkající se individuálně připravovaných radiofarmak, které vstoupilo v platnost dne 1.10.2008. Změny úhrad u podskupiny 13 radiofarmaka byly provedeny v souladu s §15, odst.5, zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění. 

Individuálně připravované léčivé přípravky (IPLP) nepodléhají registračnímu procesu, proto Státní ústav pro kontrolu léčiv převzal kódové řady pro jednotlivé podskupiny IPLP, které byly vytvořeny v roce 1991 MZ ČR a určují charakter jednotlivých IPLP. Kódy jsou sedmimístné, vzestupně řazené. Podskupina 11 magistraliter  začíná číselnou řadou 0001000, podskupina 12  transfuzní přípravky se dělí a je označena číselnou řadou 0007000 pro  erytrocytární přípravky, 0107000 pro  trombocyty, 0207000 pro plazmu a přípravky z plazmy, řada 0307000 pro leukocyty, řada 0407000 pro náklady vzniklé při doplňujícím zpracování transfuzních přípravků a řada 0507000 pro podskupinu 15 autologní transfuzní přípravky. Podskupina 13  radiofarmaka je tvořena vzestupnou číselnou řadou počínající kódem 0002000. V případě rozšíření jakékoliv podskupiny IPLP o nový přípravek se přiděluje další pořadové číslo uvedené příslušné číselné řady. V případě vyřazení některého přípravku IPLP není takto uvolněný kód již znovu obsazován. 

Seznam pro přímé vyhledávání na webu v XLS a TXT podobě

  • IPLP080930.xls IPLP080930.xls (59,00 KB) - plný soubor s aktuálními úhradami
  • IPLP080930i.xls IPLP080930i.xls (44,50 KB) - přírůstkové změny proti předchozímu Seznamu IPLP080630
  • IPLP080930d.xls IPLP080930d.xls (43,00 KB) - úbytkové změny proti předchozímu Seznamu IPLP080630 

Soubory pro stažení

  • IPLP080930.txt IPLP080930.txt (11,61 KB) - plný soubor s aktuálními úhradami 
  • IPLP080930i.txt IPLP080930i.txt (6,75 KB) - přírůstkové změny proti předchozímu Seznamu IPLP080630 
  • IPLP080930d.txt IPLP080930d.txt (6,38 KB) - úbytkové změny proti předchozímu Seznamu IPLP080630  

Vysvětlivky a pomocné číselníky:

Datove_rozhranni_IPLP_20080626.pdf Datove_rozhranni_IPLP_20080626.pdf (158,95 KB)
Pomocné čiselníky IPLP v xls.zip 
Pomocné čiselníky IPLP v xls.zip (11,68 KB)
Pomocné čiselníky IPLP v txt.zip 
Pomocné čiselníky IPLP v txt.zip (4,78 KB)

LIMrrmmdd  - číselník pro pole LIM1 a LIM2 (vykazovací limit) 
OMErrmmdd  - číselník pro pole OME1 a OME2 (specializace předepisujícího lékaře) 
DET_IND_IPLPrrmmdd  - čísleník pro detail indikačního omezení