ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Seznam IPLP k 1.1.2010

Seznam individuálně připravovaných LP, transfusních přípravků a radiofarmak.      

Aktualizace Seznamu individuálně připravovaných léčivých přípravků zahrnuje změny vydané opatřením obecné povahy týkající se individuálně připravovaných léčivých přípravků – magistraliter a individuálně připravovaných parenterálních výživ pro domácí terapii, které vstoupilo v platnost dne 1. 1. 2010. Změny úhrad u podskupiny 11 a zařazení nové podskupiny 14 byly provedeny v souladu s §15, odst. 5, zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění.

Individuálně připravované léčivé přípravky (IPLP) nepodléhají registračnímu procesu, proto Státní ústav pro kontrolu léčiv převzal kódové řady pro jednotlivé podskupiny IPLP, které byly vytvořeny v roce 1991 MZ ČR a určují charakter jednotlivých IPLP. Kódy jsou sedmimístné, vzestupně řazené. Podskupina 11 magistraliter  začíná číselnou řadou 0001000, podskupina 12  transfuzní přípravky se dělí a je označena číselnou řadou 0007000 pro  erytrocytární přípravky, 0107000 pro  trombocyty, 0207000 pro plazmu a přípravky z plazmy, řada 0307000 pro leukocyty, řada 0407000 pro náklady vzniklé při doplňujícím zpracování transfuzních přípravků a řada 0507000 pro podskupinu 15 autologní transfuzní přípravky. Podskupina 13  radiofarmaka je tvořena vzestupnou číselnou řadou počínající kódem 0002000, podskupina 14 parenterální výživy je tvořena vzestupnou číselnou řadou, která je uvozena prvním dvojčíslím 14. V případě rozšíření jakékoliv podskupiny IPLP o nový přípravek se přiděluje další pořadové číslo uvedené příslušné číselné řady. V případě vyřazení některého přípravku IPLP není takto uvolněný kód již znovu obsazován.

Seznam pro přímé vyhledávání na webu

IPLP091231.xls IPLP091231.xls (66,00 KB) - plný soubor s aktuálními úhradami
IPLP091231i.xls IPLP091231i.xls (30,00 KB) - přírůstkové změny proti předchozímu Seznamu IPLP090930
IPLP091231d.xls IPLP091231d.xls (21,50 KB) - úbytkové změny proti předchozímu Seznamu  IPLP090930

Soubory pro stažení

IPLP091231.txt IPLP091231.txt (14,21 KB) - plný soubor s aktuálními úhradami
IPLP091231i.txt IPLP091231i.txt (3,69 KB) - přírůstkové změny proti předchozímu Seznamu IPLP090930
IPLP091231d.txt IPLP091231d.txt (1,53 KB) - úbytkové změny proti předchozímu Seznamu  IPLP090930

Vysvětlivky a pomocné číselníky:

Datove_rozhranni_IPLP090331.pdf Datové_rozhranní_IPLP090331.pdf (67,71 KB)
pomocne_ciselniky_xls.zip pomocne_ciselniky_xls.zip (16,71 KB)
pomocne_ciselniky_txt.zip pomocne_ciselniky_txt.zip (6,26 KB)

LIMrrmmdd

- číselník pro pole LIM1 a LIM2 (vykazovací limit)

TYPrrmmdd

- číselník pro pole TYP (typ IPLP)

OMErrmmdd

- číselník pro pole OME1 a OME2 (specializace předepisujícího lékaře)

DET_IND_IPLPrrmmdd

- číselník pro detail indikačního omezení