ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Seznam hrazených LP/PZLÚ k 1.7.2009

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam").  

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam"). Seznam je vydáván vždy k 1. dni kalendářního měsíce a uvádí léčivé přípravky (LP) a potraviny pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ), hrazené ze zdravotního pojištění, včetně maximálních cen výrobce a výše a podmínek úhrady.

U LP a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění, u nichž došlo k rozhodnutí o stanovení nebo změně výše úhrady, podmínek úhrady nebo výše maximální ceny, které nabývá právní moci ke konci měsíce, resp. konec lhůty pro odvolání spadá na poslední dny kalendářního měsíce, nemá Ústav jednoznačně prokázáno, že nebylo účastníkem řízení podáno odvolání poslední den lhůty. Vzhledem k těmto skutečnostem nemůže být takovýto přípravek uveden v Seznamu k 1. dni v měsíci. K jeho zařazení pak dochází 5. pracovní den kalendářního měsíce, kdy je vydávána aktualizace Seznamu. Aby byl počet takovýchto LP a PZLÚ snížen na minimum, Ústav upozorňuje všechny účastníky řízení na možnost využití institutu vzdání se práva odvolání. Tento způsob je možné použít pouze v případě, že účastník řízení nechce využít možnosti podat odvolání. V případech, kdy se účastník řízení prokazatelně vzdá práva na odvolání (písemně či elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem), nabývá rozhodnutí právní moci dnem, následujícím po dni, kdy se tohoto práva vzdal. V případě správních řízení s větším počtem účastníků, pak nabývá rozhodnutí právní moci dnem, následujícím po dni, kdy tak učinil poslední z nich.

Změny úhrad, maximálních cen a započitatelných doplatků 

nove_uhrady.xls Nové_úhrady.xls (24,00 KB)
zmena_uhrady.xls Změna_úhrady.xls (16,50 KB)
maximalni_ceny.xls Maximálni_ceny.xls (25,00 KB)
zapocitatelne_doplatky.xls Započitatelné_doplatky.xls (22,50 KB)
zrusene_uhrady.xls Zrušené_úhrady, zrušené registrace a kódy, kterým skončila doba doprodeje.xls (23,00 KB)

Seznam pro přímé vyhledávání na webu v XLS podobě

SCAU090630.xls SCAU090630.xls (3,83 MB) - plný soubor s aktuálními úhradami
SCAU090630i.xls SCAU090630i.xls (341,00 KB) - přírůstkové změny proti předchozímu Seznamu SCAU090605
SCAU090630d.xls SCAU090630d.xls (338,50 KB) - úbytkové změny proti předchozímu Seznamu SCAU090605

Detail indikačního omezení

DETIND1_090630.xls DETIND1_090630.xls (636,50 KB)

Plně hrazené přípravky

SCAUPH090630.xls SCAUPH090630.xls (1,05 MB) - přípravky plně hrazené při uplatnění maximální výše obchodní přirážky

Soubory pro stažení (v datovém rozhraní SÚKL CAU08-02)

SCAU090630.txt SCAU090630.txt (1,73 MB) - plný soubor s aktuálními úhradami

SCAU090630i.txt SCAU090630i.txt (136,89 KB) - přírůstkové změny proti předchozímu Seznamu SCAU090605

SCAU090630d.txt SCAU090630d.txt (136,32 KB) - úbytkové změny proti předchozímu Seznamu SCAU090605

Soubory pro stažení (v datovém rozhraní SÚKL CAU08-02 doplněném o pole DET_IND2 na pozici 31)

SCAU090630_DETIND2.txt SCAU090630_DETIND2.txt (1,74 MB) - plný soubor s aktuálními úhradami

SCAU090630i_DETIND2.txt SCAU090630i_DETIND2.txt (137,55 KB) - přírůstkové změny proti předchozímu Seznamu SCAU090605

SCAU090630d_DETIND2.txt SCAU090630d_DETIND2.txt (136,99 KB) - úbytkové změny proti předchozímu Seznamu SCAU090605

Soubory pro stažení - plně hrazené přípravky:

SCAUPH090630.txt SCAUPH090630.txt (466,70 KB) - přípravky plně hrazené při uplatnění maximální výše obchodní přirážky
SCAUPH090630_DETIND2.txt SCAUPH090630_DETIND2.txt (468,93 KB) - přípravky plně hrazené při uplatnění maximální výše obchodní přirážky

Vysvětlivky a pomocné číselníky:

pomocne_ciselniky_xls.zip Pomocné_číselníky_xls.zip (542,26 KB)
Pomocne_ciselniky_txt.zip Pomocné_číselníky_txt.zip (314,12 KB)
Datove_rozhranni_SUKL_Seznam_hrazenych_LP_20080605.pdf Datové_rozhranní_SUKL_Seznam_hrazených_LP_20080605.pdf (130,74 KB)


ATCrrmmdd

- číselník pro pole ATC (seznam ATC skupin)

DRZrrmmdd

- číselník pro pole DRZ (přehled držitelů rozhodnutí o registraci /výrobců

LIMrrmmdd

- číselník pro pole LIM1 a LIM2 (vykazovací limit)

NEZAPrrmmdd

- číselník pro pole NEZAP (příznak kategorie léčiva - nezapočitatelnosti do limitu)

OMErrmmdd

- číselník pro pole OME1 a OME2 (specializace předepisujícího lékaře)

STAVREGrrmmdd

- číselník pro pole S_REG (stav registrace)

DETINDrrmmdd

- číselník pro pole DET_IND1 (detail indikačního omezení)

DETIND2rrmmdd

- číselník pro detail indikačního omezení v případě zvýšené úhrady

TYPREGrrmmdd

- číselník pro pole T_REG (typ registrace)