ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Seznam hrazených LP/PZLU k 1.1.2011

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam").  

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam"). Seznam je vydáván vždy k 1. dni kalendářního měsíce a uvádí léčivé přípravky (LP) a potraviny pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ), hrazené ze zdravotního pojištění, včetně maximálních cen výrobce a výše a podmínek úhrady.

U LP a PZLÚ hrazených ze zdravotního pojištění, u nichž došlo k rozhodnutí o stanovení nebo změně výše úhrady, podmínek úhrady nebo výše maximální ceny, které nabývá právní moci ke konci měsíce, resp. konec lhůty pro odvolání spadá na poslední dny kalendářního měsíce, nemá Ústav jednoznačně prokázáno, že nebylo účastníkem řízení podáno odvolání poslední den lhůty. Vzhledem k těmto skutečnostem nemůže být takovýto přípravek uveden v Seznamu k 1. dni v měsíci. K jeho zařazení pak dochází 5. pracovní den kalendářního měsíce, kdy je vydávána aktualizace Seznamu. Aby byl počet takovýchto LP a PZLÚ snížen na minimum, Ústav upozorňuje všechny účastníky řízení na možnost využití institutu vzdání se práva odvolání. Tento způsob je možné použít pouze v případě, že účastník řízení nechce využít možnosti podat odvolání. V případech, kdy se účastník řízení prokazatelně vzdá práva na odvolání (písemně či elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem), nabývá rozhodnutí právní moci dnem, následujícím po dni, kdy se tohoto práva vzdal. V případě správních řízení s větším počtem účastníků, pak nabývá rozhodnutí právní moci dnem, následujícím po dni, kdy tak učinil poslední z nich.

 

Ve vydávaném Seznamu hrazených je v poli ORC zohledněn výsledek proběhlých soutěží o nejnižší cenu dle §39e zákona č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, a to u léčivých přípravků:

 

0154025

ALZIL 5MG TBL FLM 28x5MG     

0117229

ONDANSETRON B.Braun 2MG/ML INJ SOL 5X4ML/8MG    

0025366

HELICID 20 ZENTIVA POR CPS ETD 90X20MG     

0163192

VALZAP 80 MG POR TBL FLM 28X80 MG     

 

Změny úhrad, maximálních cen a započitatelných doplatků

 

Seznam pro přímé vyhledávání na webu v XLS podobě

  • SCAU101231.xls SCAU101231.xls (7,60 MB) - plný soubor s aktuálními úhradami
  • SCAU101231i.xls SCAU101231i.xls (5,28 MB) - přírůstkové změny proti předchozímu Seznamu SCAU101207
  • SCAU101231d.xls SCAU101231d.xls (5,28 MB) - úbytkové změny proti předchozímu Seznamu SCAU101207

 

Soubory pro stažení (v datovém rozhraní SÚKL CAU08-02)

  • SCAU101231.txt SCAU101231.txt (1,99 MB) - plný soubor s aktuálními úhradami
  • SCAU101231i.txt SCAU101231i.txt (1,35 MB) - přírůstkové změny proti předchozímu Seznamu SCAU101207
  • SCAU101231d.txt SCAU101231d.txt (1,41 MB) - úbytkové změny proti předchozímu Seznamu SCAU101207

 

 Vysvětlivky a pomocné číselníky

 

ATCrrmmdd

- číselník pro pole ATC (seznam ATC skupin)

DRZrrmmdd

- číselník pro pole DRZ (přehled držitelů rozhodnutí o registraci /výrobců

LIMrrmmdd

- číselník pro pole LIM1 a LIM2 (vykazovací limit)

NEZAPrrmmdd

- číselník pro pole NEZAP (příznak kategorie léčiva - nezapočitatelnosti do limitu)

OMErrmmdd

- číselník pro pole OME1 a OME2 (specializace předepisujícího lékaře)

STAVREGrrmmdd

- číselník pro pole S_REG (stav registrace)

DETINDrrmmdd

- číselník pro pole DET_IND1 (detail indikačního omezení)

DETIND2rrmmdd

- číselník pro detail indikačního omezení v případě zvýšené úhrady

TYPREGrrmmdd

- číselník pro pole T_REG (typ registrace)