ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Seznam cen a úhrad ZP hrazených na poukaz k 1. 4. 2023

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje Seznam cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen "Seznam ZP"). Seznam ZP je vydáván vždy k 24. dni kalendářního měsíce a je platný pro následující kalendářní měsíc.  

Soubory pro přímé vyhledávání na webu v XLS podobě (v datovém rozhraní SÚKL Seznam ZP_2023)

Soubory pro stažení ve formátu TXT (v datovém rozhraní SÚKL Seznam ZP_2023)

Kódování Windows-1250

Soubory pro stažení ve formátu TXT (v Datovém rozhraní SÚKL Seznam ZP_2023)

Kódování UTF-08

Kategorizační strom - popis úhradových skupin

  

Indikační omezení

 

Informace k preskripčnímu omezení a vztahu k první preskripci po schválení revizním lékařem u úhradové skupiny 05.02.05.01 - systém pro kontinuální monitoraci glukózy (CGM) – senzory, vysílače a případně přijímač, který není "SMART" zařízením

Vysvětlivky a pomocné číselníky

Název

 Popis

ZPSCAU_OME_rrrrmmdd

číselník pro pole OME1, OME2, OME3 (specializace předepisujícího lékaře)

ZPSCAU_LIM­_rrrrmmdd

číselník pro pole LIM (povinnost schválení úhrady revizním lékařem)

ZPSCAU_VYR_rrrrmmdd

číselník pro pole VYR (výrobce)

ZPSCAU_ZEM_rrrrmmdd

číselník pro pole ZEM (země výrobce)

ZPSCAU_UHP_rrrrmmdd

číselník procentuální úhrady

ZPSCAU_UPO_rrrrmmdd

číselník způsobu úhrady zdravotní pojišťovnou

ZPSCAU_UDOKS_rrrrmmdd

číselník počtu kusů za užitnou dobu