ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Seznam cen a úhrad ZP hrazených na poukaz k 1. 2. 2021

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39t odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "ZoVZP") zveřejňuje Seznam cen a úhrad zdravotnických prostředků (dále jen "Seznam ZP"). Seznam ZP je vydáván vždy k 20. dni kalendářního měsíce a je platný pro následující kalendářní měsíc.  

Seznam ZP obsahuje úplný výčet zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz hrazených z veřejného zdravotního pojištění, včetně jejich maximálních cen a výše a podmínek úhrady.

S platností od 1. 8. 2019 jsou v Seznamu cen a úhrad ZP hrazených na poukaz uvedeny nové obecné kódy individuálně zhotovovaných dioptrických brýlí tak, aby bylo zajištěno právo na úhradu zdravotnických prostředků ve výši a za podmínek stanovených přílohou č. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. Tyto kódy počínají číslicemi 42 a mají standardní tvar 42XXXXX.

   

Soubor pro přímé vyhledávání na webu v XLS podobě


Soubory pro stažení ve formátu TXT (v datovém rozhraní SÚKL Seznam ZP_20191001_2)
Kódování Windows-1250
 
Soubory pro stažení ve formátu TXT (v datovém rozhraní SÚKL Seznam ZP_20191001_2)
Kódování UTF-08
  
 Kategorizační strom - popis úhradových skupin

Informace k preskripčnímu omezení a vztahu k první preskripci po schválení revizním lékařem u úhradové skupiny 05.02.05.01 - systém pro kontinuální monitoraci glukózy (CGM) – senzory, vysílače a případně přijímač, který není "SMART" zařízením
 
Vysvětlivky a pomocné číselníky
 

Název

Popis

ZPSCAU_OME_rrmmdd

číselník pro pole OME1, OME2, OME3 (specializace předepisujícího lékaře)

ZPSCAU_LIM­_rrmmdd

číselník pro pole LIM (povinnost schválení úhrady revizním lékařem)

ZPSCAU_VYR_rrmmdd

číselník pro pole VYR (výrobce)

ZPSCAU_ZEM_rrmmdd

číselník pro pole ZEM (země výrobce)

ZPSCAU_UHP_rrmmdd

číselník procentuální úhrady

ZPSCAU_UPO_rrmmdd

číselník způsobu úhrady zdravotní pojišťovnou

ZPSCAU_UDOKS_rrmmdd

číselník počtu kusů za užitnou dobu