ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Seznam cen a úhrad LP/PZLU k 1.8.2012

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam") v nové verzi datového rozhraní zohledňující změny plynoucí ze zákona č. 298/2011 Sb. Nadále tak již není vydávána řádná aktualizace Seznamu.      

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu se zákonem zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam"). Seznam je vydáván vždy k 1. dni kalendářního měsíce a uvádí úplný výčet z veřejného zdravotního pojištění hrazených léčivých přípravků (LP) a potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ), o jejichž úhradě Ústav rozhoduje, včetně jejich maximálních či ohlášených cen výrobce, výše a podmínek úhrady včetně jejich nejvyšší možné úhrady pro konečného spotřebitele spolu s výší doplatku do započitatelného limitu.

Dále Seznam obsahuje základní úhrady referenčních skupin s odůvodněním, jak byly základní úhrady stanoveny, spolu s úplným výčtem léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely zařazených do referenčních skupin a maximální ceny léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, u kterých Ústav rozhoduje pouze o maximální ceně spolu s úplným výčtem léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely a s odůvodněním, jak byly maximální ceny stanoveny.

Dne 27.7.2012  nabyl právní moci rozsudek Nejvyššího správního soudu v právní věci žalobkyně Zentiva a.s., IČ 31411771, se sídlem v Hlohovci, Nitranská 100, Slovenská republika proti žalovanému Ministerstvo zdravotnictví České republiky, se sídlem v Praze 2, Palackého náměstí 4, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 4. 2010, č. j. MZDR 5232/2010, sp. zn. FAR:L19/2010, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12. 4. 2012, č. j. 11 Ad 13/2010 – 104, kterým Nejvyšší správní soud rozsudek Městského soudu ruší a vrací k dalšímu řízení.

Výše uvedené skutečnosti se promítají do Seznamu vydávaného Ústavem na základě ustanovení § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. 

 

Změny úhrad, maximálních cen a započitatelných doplatků


Seznam pro přímé vyhledávání na webu v XLS podobě


Soubory pro stažení (v datovém rozhraní SÚKL CAU08-02)Seznam LP/PZLÚ používaných pouze při ústavní péči v XLS podobě 

Seznam LP/PZLÚ používaných pouze při ústavní péči v TXT podobě

Vysvětlivky a pomocné číselníky

 

Upravené datové rozhraní Seznamu cen LP/PZLÚ používaných při ústavní péči neobsahuje DNC

ATCrrmmdd

- číselník pro pole ATC (seznam ATC skupin)

DRZrrmmdd

- číselník pro pole DRZ (přehled držitelů rozhodnutí o registraci /výrobců

LIMrrmmdd

- číselník pro pole LIM1 a LIM2 (vykazovací limit)

NEZAPrrmmdd

- číselník pro pole NEZAP (příznak kategorie léčiva - nezapočitatelnosti do limitu)

OMErrmmdd

- číselník pro pole OME1 a OME2 (specializace předepisujícího lékaře)

STAVREGrrmmdd

- číselník pro pole S_REG (stav registrace)

DETINDrrmmdd

- číselník pro pole DET_IND1 (detail indikačního omezení)

DETIND2rrmmdd

- číselník pro detail indikačního omezení v případě zvýšené úhrady

TYPREGrrmmdd

- číselník pro pole T_REG (typ registrace)