ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.6.2024

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu se zákonem zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam"). Seznam je vydáván vždy k 1. dni kalendářního měsíce a uvádí úplný výčet z veřejného zdravotního pojištění hrazených léčivých přípravků (LP) a potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ), o jejichž úhradě Ústav rozhoduje, včetně jejich maximálních či ohlášených cen výrobce, výše a podmínek úhrady včetně jejich nejvyšší možné úhrady pro konečného spotřebitele spolu s výší doplatku do započitatelného limitu.

Dále Seznam obsahuje základní úhrady referenčních skupin s odůvodněním, jak byly základní úhrady stanoveny, spolu s úplným výčtem léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely zařazených do referenčních skupin a maximální ceny léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, u kterých Ústav rozhoduje pouze o maximální ceně spolu s úplným výčtem léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely a s odůvodněním, jak byly maximální ceny stanoveny.

Seznam zohledňuje 12% výši DPH, Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví č. 2/2024/OLZP, ze dne 29. listopadu 2023 o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely a Cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví č. 3/2024/OLZP, ze dne 29. listopadu 2023, kterým se stanoví seznam ATC skupin s příslušnou cestou podání, u nichž cena původce příslušného léčivého přípravku nepodléhá cenové regulaci, nebo regulaci maximální cenou.


Změny úhrad, maximálních cen a započitatelných doplatků


Seznam pro přímé vyhledávání na webu v XLS podobě                                  


Soubory pro stažení (v datovém rozhraní SÚKL CAU17.0)                           


Seznam LP/PZLÚ používaných pouze při ústavní péči v XLS podobě


Seznam LP/PZLÚ používaných pouze při ústavní péči v TXT podobě


Vysvětlivky a pomocné číselníky 


Legenda k pomocným číselníkům

ATCrrmmdd

 - číselník pro pole ATC (seznam ATC skupin)

DRZrrmmdd

 - číselník pro pole DRZ (přehled držitelů rozhodnutí o registraci /výrobců

LIMrrmmdd

 - číselník pro pole LIM1, LIM2, LIM3, LIMX (vykazovací limit)

NEZAPrrmmdd

 - číselník pro pole NEZAP (příznak kategorie léčiva - nezapočitatelnosti do limitu)

OMErrmmdd

 - číselník pro pole OME1, OME2, OME3, OMEX (specializace předepisujícího lékaře)

DETIND1rrmmdd

 - číselník pro pole IND1 (detail indikačního omezení)

DETIND2rrmmdd

 - číselník pro pole IND2 (detail indikačního omezení)

DETIND3rrmmdd

 - číselník pro pole IND3 (detail indikačního omezení)

DETIND4rrmmdd

 - číselník pro pole INDX (detail indikačního omezení)

DETIND5rrmmdd

 - číselník pro pole INDX (detail indikačního omezení)

DETIND6rrmmdd

 - číselník pro pole INDX (detail indikačního omezení)

DETIND7rrmmdd

 - číselník pro pole INDX (detail indikačního omezení)

TYPREGrrmmdd

 - číselník pro pole T_REG (typ registrace)