ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Seznam cen a úhrad LP/PZLÚ k 1.2.2022

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu s § 39n odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění (dále jen "zákon") zveřejňuje Seznam cen a úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen "Seznam").    

Státní ústav pro kontrolu léčiv v souladu se zákonem zveřejňuje Seznam léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely hrazených ze zdravotního pojištění (dále jen "Seznam"). Seznam je vydáván vždy k 1. dni kalendářního měsíce a uvádí úplný výčet z veřejného zdravotního pojištění hrazených léčivých přípravků (LP) a potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ), o jejichž úhradě Ústav rozhoduje, včetně jejich maximálních či ohlášených cen výrobce, výše a podmínek úhrady včetně jejich nejvyšší možné úhrady pro konečného spotřebitele spolu s výší doplatku do započitatelného limitu.

Dále Seznam obsahuje základní úhrady referenčních skupin s odůvodněním, jak byly základní úhrady stanoveny, spolu s úplným výčtem léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely zařazených do referenčních skupin a maximální ceny léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, u kterých Ústav rozhoduje pouze o maximální ceně spolu s úplným výčtem léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely a s odůvodněním, jak byly maximální ceny stanoveny.

U léčivých přípravků zohledňuje 10% výši DPH, u potravin pro zvláštní lékařské účely (PZLÚ) zohledňuje 10% nebo 15% výši DPH.  PZLÚ, které spadají pod kód celního sazebníku uvedený v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zároveň odpovídají slovnímu popisu uvedenému v této příloze, jsou zařazeny do 10% sazby DPH. PZLÚ, které nelze zařadit pod žádný kód celního sazebníku uvedený v příloze č. 3a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jsou zařazeny do 15% sazby DPH.

Seznam zohledňuje Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví č. 1/2020/CAU ze dne 10. prosince 2019 o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2020 a Cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví č. 5/2020/CAU ze dne 21. ledna 2020, které nabývá účinnosti dnem 1. března 2020.


V souladu s ustanovením § 30 odst. 2 písm. i) a písm. h) novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění účinném k 1.1.2022 schvaluje hrazené očkovací látky pro očkování pojištěnců nad 65 let věku proti chřipce a pro očkování proti lidskému papilomaviru Ministerstvo zdravotnictví ČR a zveřejňuje je formou sdělení ve Sbírce zákonů. Léčivé přípravky obsahující tyto očkovací látky již nejsou hrazeny v provedení nejméně ekonomicky náročném.

Úhrada léčivých přípravků  INFLUVAC TETRA a VAXIGRIP TETRA pro očkování pojištěnců nad 65 let věku proti chřipce je uvedena v poli „UHR2“, kdy:

  • v poli UHR2 je uvedena MFC dotčeného přípravku
  • v poli JUHR2 je uvedena CP
  • dále jsou vyplněna pole „LEG_JUHR2, ODKAZ_JUHR2, LIM2, IND2, PUHR2“, přičemž v poli LEG_JUHR2“ byl použit významový symbol „S“

a úhrada léčivých přípravků CERVARIX, GARDASIL a GARDASIL 9 pro očkování proti lidskému papilomaviru je uvedena v poli „UHR1“, kdy:

  • v poli UHR1 je uvedena MFC dotčeného přípravku
  • v poli JUHR1 je uvedena CP
  • dále jsou vyplněna pole „LEG_JUHR1, ODKAZ_JUHR1, LIM1, IND1, PUHR1“, přičemž v poli LEG_JUHR1“ byl použit významový symbol „S“.


Změny úhrad, maximálních cen a započitatelných doplatků


Seznam pro přímé vyhledávání na webu v XLS podobě                                  


Soubory pro stažení (v datovém rozhraní SÚKL CAU14.0)                           


Seznam LP/PZLÚ používaných pouze při ústavní péči v XLS podobě


Seznam LP/PZLÚ používaných pouze při ústavní péči v TXT podobě


Vysvětlivky a pomocné číselníky

Upravené datové rozhraní Seznamu cen LP/PZLÚ používaných při ústavní péči neobsahuje DNC

ATCrrmmdd

- číselník pro pole ATC (seznam ATC skupin)

DRZrrmmdd

- číselník pro pole DRZ (přehled držitelů rozhodnutí o registraci /výrobců

LIMrrmmdd

- číselník pro pole LIM1 a LIM2 (vykazovací limit)

NEZAPrrmmdd

- číselník pro pole NEZAP (příznak kategorie léčiva - nezapočitatelnosti do limitu)

OMErrmmdd

- číselník pro pole OME1 a OME2 (specializace předepisujícího lékaře)

DETIND1rrmmdd

- číselník pro pole DET_IND1 (detail indikačního omezení)

DETIND2rrmmdd

- číselník pro pole DET_IND2 (detail indikačního omezení)

DETIND3rrmmdd

- číselník pro pole DET_IND3 (detail indikačního omezení)

TYPREGrrmmdd

- číselník pro pole T_REG (typ registrace)