Seminář 9 - Sekce registrací, Oddělení klinického hodnocení

Správná klinická praxe v práci EK  

Termín:

 • 4.11.2011 půldenní seminář (10.00 - 15.00 hod.)

opakování

 • 1.12.2011 půldenní seminář (10.00 – 15.00 hod.)

Místo konání:

 • velký sál SÚKL, Praha 10, Šrobárova 48

Program semináře:

 • Právní rámec činnosti etických komisí, zákonné povinnosti
 • Regulace klinických hodnocení v ČR a EU, rozdělení kompetencí a odpovědnosti SÚKL a EK
 • EK pro multicentrická klinická hodnocení a místní etické komise, rozdělení činností a kompetencí
 • Nejčastější nedostatky a nálezy z inspekcí EK, nejčastější nedostatky a nálezy ve stanoviscích EK
 • Fórum etických komisí – představení a seznámení s činností
 • Webové stránky SÚKL  - co tam najdete a jak se lépe orientovat
 • Databáze KH SÚKL a Evropský registr klinických hodnocení – kde najdete, jak hledat informace
 • Zapojení ČR do mezinárodní spolupráce – VHP procedury, pracovní skupiny
 • Novinky v oblasti KH o kterých byste měli vědět

Cílová skupina: cíleno pouze na členy etických komisí, hlavně místních etických komisí  

Náměty na diskusní příspěvky či dotazy, které bychom mohli zodpovědět na semináři, prosíme zaslat nejpozději do 2. 11. 2011 poštou nebo e-mailem na adresu alice.nemcova@sukl_cz

Garant: MUDr. Alice Němcová,  tel. 272 185 817, e-mail: alice.nemcova@sukl_cz

Kontaktní osoba: Hana Frčková, tel. 272 185 885, e-mail: hana.frckova@sukl_cz  (farmakovigilance@sukl_cz)

Poplatek Kč 800,-/var. symbol: 092011 / …     (při platbě v hotovosti v den registrace 800,- Kč)

 

Na seminář je nutné se předem přihlásit (jméno  a název EK, kterou zastupuje). Přihlásit se můžete e-mailem nebo telefonicky. Seminář se uskuteční pouze v případě min. počtu 15 účastníků.

Registrace účastníků začíná v 9:30

 

 

Oddělení klinického hodnocení
19. 10. 2011

 

Prezentace ze semináře č. 9, 30.12.2011

Správná klinická praxe v práci etických komisí.