ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Seminář 10 - Oddělení klinického hodnocení, Sekce registrací

Dvoudenní seminář na téma "Přípravky moderní terapie" určený výrobcům léčivých přípravků pro moderní terapii v ČR  

Termín konání (dvoudenní seminář):

1.10.2013 - 1. část (10:00-17:00 hod.)
2.10.2013 - 2. část (08:30-15:30 hod.)

Místo konání: velký sál SÚKL, Šrobárova 48, 100 41  Praha 10 (budova č. 24)

 

Cílová skupina: osoby, které se podílí na vývoji a výrobě léčivých přípravků moderní terapie v ČR (dlále jen LPMT), osoby, které připravují dokumentaci k žádosti o klinická hodnocení s těmito přípravky nebo osoby, které se podílí na jejich realizaci (hl. výzkumná pracovniště AV ČR, FN či farmaceut. společnosti, které přímo v ČR provádí vývoj a výzkum LPMT)

Poznámka: Není určeno pro CRO či zadavatele a monitory, kteří zde provádí klinická hodnocení s LPMT zahraničních zadavatelů, tzn. KH přípravků, jejichž výzkum neprobíhá v ČR a oni sami se na něm nepodílí.

 

Program semináře:

1.10.2013 - 1. část:

 • Zahájení
 • Přípravky moderní terapie - právní rámec, rozdělení, definice, charakteristika, zařazování produktů
 • EU regulace, Výbor pro moderní terapie (CAT)
 • Možnosti individuálního použití neregistrovaných LPMT (§ 8 ZoL)
 • Klinická hodnocení s LPMT - požadavky na přípravu a rozsah předkládané dokumentace
  • regulace SÚKL a EK
  • povinnosti zadavatele
  • požadavky na předkládanou dokumentaci s žádostí o KH:
   • preklinická data
   • požadavky na vstupní materiál (LTB)
   • farmaceutická dokumentace, CTD formát
   • značení IMP, změny ve farm. dokumentaci 

2.10.2013 - 2 část:

 • Klinická část dokumentace
  •  EudraCT databáze, Clinical Trials Register, databáze KH SÚKL
  •  formulář žádosti, Protokol, dodatky, Informace pro pacienta/Informované souhlasy
 • Farmakovigilance v KH
 • VHP procedura - co to je, posuzování v rámci VHP
 • Zajištění a sledování průběhu klinických hodnocení - hlášení v průběhu KH
  • Zpráva a zahájení; Zprávy o průběhu KH; změny prováděné v průběhu KH - substantial vs. non substantial amendments, odchykly od protokolu, ukončení KH,
  • Informace o ukončení
 • Nemocniční výjimka pokyn UST-37

Náměty na diskusní příspěvky či dotazy, které bychom mohli zodpovědět na semináři, prosíme zaslat nejpozději do 15.9.2013 e-mailem na adresu alice.nemcova@sukl_cz.

 

Garant: MUDr. Alice Němcová, te.č.: 272-185-817, e-mail: alice.nemcova@sukl_cz

Kontaktní osoba: Hana Frčková, tel. č. 272-185-881, e-mail: hana.frckova@sukl_cz

Poplatek v Kč / var. symbol: 1.800,-Kč / VS: 102013 (při platbě v hotovosti v den registrace 1.000,-Kč za seminář v daný den)

Přihlášky zasílejte v elektronické podobě na e-mail: hana.frckova@sukl_cz


Prosíme účastníky, kteří budou chtít vystavit potvrzení o účasti na semináři, aby toto nahlásili předem při registraci na seminář.

 

Registrace účastníků začíná vždy v 09:30 hod.

 

 

 

 

Prezentace ze semináře č. 10 - Sekce registrací, 11.10.2013

Prezentace z prvního dne dvoudenního semináře č. 10 na téma: "Přípravky moderní terapie", který se konal ve dnech 1.10.-2.10.2013.

Prezentace ze semináře č. 10 - Sekce registrací (II. část), 11.10.2013

Prezentace z druhého dne dvoudenního semináře č. 10 na téma: "Přípravky moderní terapie", který se konal ve dnech 1.10.-2.10.2013