Seminář 8 - Sekce dozoru - oddělení dozoru nad reklamou

Regulace reklamy na humánní léčivé přípravky a lidské tkáně a buňky.  

Termín:

  • 13. 9. 2011 –  dopolední seminář, začátek v 10:00 hod   (prezence od 09:30 hod)

Místo konání:

  • Velký sál SÚKL, Praha 10, Šrobárova 48

Program semináře:

  • Nové vydání UST-27 verze 3 – regulace reklamy na humánní léčivé přípravky a lidské tkáně a buňky

Cílová skupina: 

zástupci asociací farmaceutického průmyslu, zástupci odborníků, široká veřejnost a další zájemci o problematiku reklamy na léčivé přípravky

Garant: Mgr. Jaroslava Doležalová

Kontaktní osoba: Mgr. Jaroslava Doležalová, tel.: 272 185 334, jaroslava.dolezalova@sukl_cz

Poznámky:

Semináře bez poplatku a předběžné přihlášky,  registrace při prezenci, kapacita sálu 150 účastníků 

 

 

1. 9. 2011
Oddělení dozoru nad reklamou

Informace k semináři - UST-27 v. 3, 02.09.2011

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o pokynu UST-27 v. 3, který bude předmětem semináře dne 13. 9. 2011. Verze 3 nabude účinnosti dne 19. 9. 2011. Do té doby zůstává v platnosti...