ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Seminář 4 - Sekce zdravotnických prostředků (Oddělení registrace a notifikace)

Téma: Ohlašování změny údajů osoby v Registru zdravotnických prostředků (RZPRO)  

Datum konání: 24. 4. 2017 od 12:30 hod. do cca 15:15 hod.

Místo konání: Státní ústav pro kontrolu léčiv - velký sál, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 (areál SZÚ - budova č. 24)

 

Program semináře:

  • 12:30 - 12:45    Registrace účastníků platících v hotovosti
  • 12:45 - 13:00    Registrace účastníků, kteří platili předem převodem
  • 13:00 – 13:05   Zahájení semináře
  • 13:05 – 15:00   Názorné podání Ohlášení změny údajů osoby v RZPRO           
  • 15:00 – 15:15   Vydání osvědčení o absolvování semináře

 

Seminář je určen pro osoby, které mají povinnost ohlásit změnu údajů a je přínosem pro osoby, na které se dle § 26 zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) vztahuje ohlašovací povinnost.

 

Během semináře bude názorně v testové části RZPRO ukázáno a vysvětleno, jak v RZPRO správně vyplnit ohlášení změny údajů osoby. Tento postup je v souladu s Manuálem č. 2, který je zveřejněný na https://www.sukl.cz/zdravotnicke-prostredky/registr-zdravotnickych-prostredku. Doporučujeme si před seminářem Manuál projít a přinést s sebou vytištěný. Papírové verze Manuálu č. 2 budou před začátkem semináře k dostání pouze v odůvodněných případech.

 

Prosíme účastníky o zaslání případných dotazů a námětů k této problematice a návrhů témat
k diskuzi, a to nejpozději do 18. 4. 2017 na e-mailovou adresu zp@sukl_cz s uvedením "Seminář č. 4" v předmětu e-mailu kvůli snadnější identifikaci. Dle povahy dotazů bude přizpůsoben obsah a případně délka semináře.  

 

Cílová skupina: výrobci, distributoři a dovozci zdravotnických prostředků, osoby provádějící servis zdravotnických prostředků.

 

Garant: Ing. Vendula Doudová, tel. č.: 272 185 254, e-mail: vendula.doudova@sukl_cz

Kontaktní osoba - dotazy: Martina Petírová, tel. č.: 272 185 293, e-mail: martina.petirova@sukl_cz

Kontaktní osoba - přihlášky: Hana Frčková, tel. č.: 272 185 851, e-mail: hana.frckova@email_cz

Kontaktní osoba pro platby -  Bc. Lenka Cibulková, tel. č.: 727 185 832, e-mail: lenka.cibulkova1@email_cz.

 

Přihlášky zasílejte v elektronické podobě na e-mail paní Hany Frčkové.

 

Poplatek v Kč/variabilní symbol:

  • nekomerční subjekty 800,-Kč při bezhotovostní platbě na účet a 1.000,-Kč při hotovostní platbě na místě
  • komerční subjekty 2.000,-Kč při platbě na účet a 2.500,-Kč při platbě na místě v hotovosti

 

VS: v přihlášce bude generován automaticky

 

Pozn. Za komerční subjekty jsou považovány subjekty, které podnikají za účelem dosažení zisku a osoby, které jednají jménem nebo na účet těchto subjektů (viz § 420 a dále Občanského zákoníku).

 

Při platbě převodem JE NUTNÉ uvést do poznámky jméno účastníka, jinak je velmi obtížné později spárovat platby a přihlášky.

Prezentace k semináři 4 - Sekce zdravotnických prostředků, 21.04.2017

Téma: Ohlašování změny údajů osoby v Registru zdravotnických prostředků (RZPRO)