ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Seminář 4 – Sekce dozorových činností – oddělení farmakovigilance

Farmakovigilance  – novinky v evropské  farmakovigilanční legislativě.  

Termín: 9. 6. 2011, půldenní dopolední seminář (9,00 – 12,30)

Místo konání: velký sál SÚKL, Praha 10, Šrobárova 48

Program semináře:

  • Nařízení  Evropského parlamentu a Rady č. 1235/2010, kterým se mění, pokud jde o farmakovigilanci humánních léčivých přípravků, nařízení (ES) č. 726/2004
  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/84/EU, kterou se mění směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků, pokud jde o farmakovigilanci

 

Cílová skupina: osoby odpovědné za farmakovigilanci, osoby odpovědné za zpracování hlášení NÚ, držitelé rozhodnutí o registraci

Náměty na diskusní příspěvky prosíme zaslat nejpozději do 27.5. 2011 poštou nebo e-mailem na adresu: farmakovigilance@sukl_cz

Garant: MUDr. Jana Mladá

Kontaktní osoba: Kateřina Šustrová, tel. 272 185 885, e-mail: farmakovigilance@sukl_cz

Přihlášky zasílejte: e-mailem Haně Frčkové na adresu: hana.frckova@sukl_cz

Poplatek Kč / var. symbol: 800,- / 042011

 

Prihlaska_Seminar_4_Sekce_dozorovych_cinnosti_oddeleni_farmakovigilance.doc Přihláška Farmakovigilance - novinky v evropské farmakovigilanční legislativě.doc

Prezentece ze semináře č.4, 13.06.2011

Farmakovigilance  – novinky v evropské farmakovigilanční legislativě.