ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Seminář 2 - Sekce zdravotnických prostředků

Téma: Nový zákon o zdravotnických prostředcích z pohledu SÚKL (zaměřeno na hospodářské subjekty)  

!!!POZOR!!! Z důvodu plného obsazení semináře již není možné se přihlásit.

Datum konání: 26. 3. 2015 od 09:30 hod. do cca. 13:00 hod.

Místo konání: Státní ústav pro kontrolu léčiv - velký sál, Šrobárova 48, 100 41  Praha 10 (areál SZÚ - budova č. 24)

 

Program semináře:

1. Úvod do problematiky ve smyslu představení zásadních změn, které nový zákon o ZP přináší

2. Vydefinování legislativních požadavků procesů probíhajících prostřednictvím RZPRO

3. Změna v oblasti klinického hodnocení a vigilance

4. Nové kompetence Státního ústavu pro kontrolu léčiv v rámci výkonu dozoru nad trhem

Podrobný program semináře společně s prezentacemi bude k dispozici na webových stránkách SÚKL (v části Prezentace ze seminářů a konferencí) dne 24. 3. 2015.

 

Cílová skupina: hospodářské subjekty působící v oblasti zdravotnických prostředků (výrobci, distributoři, dovozci, zplnomocnění zástupci, notifikované osoby,...)

 

Prosíme o zaslání případných dotazů či návrhů témat k diskuzi nejpozději do 17. 3. 2015 a to na e-mailovou adresu legislativa.szp@sukl_cz, s uvedením "nový zákon o ZP - 1. část" v předmětu e-mailu kvůli snadnější indentifikaci.

 

Garant: Ing. et Mgr. Jakub Machálek, tel.č.: 272 185 260, e-mail: jakub.machalek@sukl_cz

Kontaktní osoba - přihlášky: Hana Frčková, tel.č.: 272 185 851, e-mail: hana.frckova@sukl_cz

Kontaktní osoba - dotazy: Bc. Petra Horáková, tel.č.: 272 185 293, e-mail: petra.horakova@sukl_cz

 

Poplatek v Kč/variabilní symbol: nekomerční subjekty 800,-Kč/VS: 022015 při bezhotovostní platbě na účet a 1.000,-Kč při hotovostní platbě na místě; komerční subjekty 2.000,-Kč/VS: 022015 při bezhotovostní platbě na účet a 2.500,-Kč při hotovostní platbě na místě.

Při platbě bankovním převodem je nutné uvést do poznámky jméno účastníka, jinak je velmi obtížné později spárovat platby a přihlášky.

 

Přihlášky zasílejte v elektronické podobě na e-mail paní Hany Frčkové.

 

 

Registrace účastníků platících v hotovosti začne v 08:45 hod. Registrace účastníků, kteří zaplatili poplatek bankovním převodem, bude probíhat od 09:00 hod.

 

 

 

 

Prezentace ze semináře 2 - Sekce zdravotnických prostředků, 24.03.2015

Prezentace ze semináře pořádaného sekcí zdravotnických prostředků na téma: Nový zákon o zdravotnických prostředcích z pohledu SÚKL (zaměřeno na hospodářské subjekty) s termínem konání dne 26....