ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Seminář 1 - Sekce cenové a úhradové regulace

Téma: Podobné léčivé přípravky, vybrané aspekty prokazování cenové reference, složené léčivé přípravky, léčivé přípravky pro vzácná onemocnění (v angličtině orphan drugs), obchodní tajemství        

Datum konání: 13. 4. 2016 od 9:00 hod. do cca. 13:00 hod.

Místo konání: Státní ústav pro kontrolu léčiv - velký sál, Šrobárova 48, 100 41  Praha 10 (budova č. 24)

 

Program semináře:

1. Podobné přípravky - definice, průběh zkráceného řízení dle ustanovení § 39 g) odst. 9 zákona o veřejném zdravotním pojištění, postup hodnocení

2. Pořadí podobných přípravků - příslušná zákonná ustanovení, definice, vliv pořadí podobných přípravků na stanovení maximální ceny a výše úhrady léčivých přípravků LP

3. Vybrané aspekty prokazování cenové reference -  interpretace presumpce správnosti, principy hodnocení cenových důkazů, nejčastější námitky, nezbytné náležitosti navrhovaných důkazů

4. Složené léčivé přípravky

5. Orphan drugs (léčiva pro terapii vzácných onemocnění) – obecná část definice orphans a vzácných onemocnění, dostupnost léčby v ČR, postup hodnocení orphan léčiv, orphans vs. vysoce inovativní přípravky, dopad na rozpočet a hodnocení nákladové efektivity

6. Obchodní tajemství – vymezení, výklad a přístup Ústavu, příklady z praxe, judikatura

 

Podrobný program semináře společně s prezentacemi bude k dispozici na webových stránkách SÚKL (v části Prezentace ze seminářů a konferencí) v době před konáním semináře. Doporučujeme si prezentace vytisknout a přinést s sebou.

 

Cílová skupina: zástupci držitelů rozhodnutí o registraci, osoby zpracovávající podklady pro žádosti o stanovení ceny nebo úhrady, osoby jednající ve správních řízeních CAU, zdravotní pojišťovny, odborná veřejnost se zájmem o problematiku CAU, pacientské organizace

 

Garant: PharmDr. Lenka Vostalová, Ph.D., tel. č.: 272 185 420, e-mail: lenka.vostalova@sukl_cz

Kontaktní osoba - dotazy:

Dana Hávová, tel. č.: 272 185 341   e-mail: dana.havova@sukl_cz

Ludmila Petláková, tel. č.: 272 185 404  e-mail: ludmila.petlakova@sukl_cz

Kontaktní osoba - přihlášky: Hana Frčková, e-mail: hana.frckova@email_cz

 

Přihlášky zasílejte v elektronické podobě na e-mail paní Hany Frčkové.

 

Prihlaska_Seminar sekce CAU.xlsm, soubor typu xlsm, (52,6 kB)

 

Poplatek v Kč/variabilní symbol

  • nekomerční subjekty - 800,-Kč při bezhotovostní platbě na účet a 1.000,-Kč při hotovostní platbě na místě
  • komerční subjekty - 2.000,-Kč při bezhotovostní platbě na účet a 2.500,-Kč při hotovostní platbě na místě

VS: v přihlášce bude generován automaticky

 

Pozn. Za komerční subjekty jsou považovány subjekty, které podnikají za účelem dosažení zisku a osoby, které jednají jménem nebo na účet těchto subjektů (viz § 420 a dále Občanského zákoníku).

 

Při platbě bankovním převodem JE NUTNÉ uvést do poznámky jméno účastníka, jinak je velmi obtížné později spárovat platby a přihlášky.

 

Registrace účastníků platících v hotovosti začne v 08:00 hod. Registrace účastníků, kteří zaplatili poplatek bankovním převodem, bude probíhat od 08:30 hod.

Prezentace k semináři 1 - Sekce cenové a úhradové regulace, 12.04.2016

Prezentace k semináři 1 pořádaného sekcí cenové a úhradové regulace na téma: Podobné léčivé přípravky, vybrané aspekty prokazování cenové reference, složené léčivé přípravky,...