ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Sekce regulace zdravotnických prostředků (ZP)

asistent ZP

                tel.: +420 272 185 293

                e-mail: szp(at)sukl.cz


S odbornými dotazy se, prosím, obracejte na jednotlivá oddělení níže.

 
Oddělení právní podpory ZP (PPZ)

Právní podpora pro sekci regulace ZP.

asistent PPZ

                tel.: +420 272 185 969

                e-mail:  ppz(at)sukl.cz

Oddělení úhrad zdravotnických prostředků (UZP)

Kategorizace a úhradová regulace zdravotnických prostředků na poukaz.

              tel.: +420 272 185 971

              e-mail: uhrzp(at)sukl.cz

Oddělení systémů (SYS)

Správa a metodická podpora RZPRO a Informačního systému zdravotnických prostředků (ISZP). Informační činnost související s databází EUDAMED a regulací zdravotnických prostředků v EU.

asistent SYS

                tel.: +420 272 185 125

                e-mail: sys(at)sukl.cz

Infolinka RZPRO

                tel.: +420 272 185 262

                Středa 8:00-11:00

                e-mail: szp_rzpro_dotazy(at)sukl.cz

 

ODBOR EXPERTNÍCH ČINNOSTÍ (OEČ)

asistent OEČ

                tel.: +420 272 185 293

                e-mail: odbor_oec(at)sukl.cz

Oddělení klinického hodnocení (KHZP)

Vyřizování žádostí o povolení provádět klinické zkoušky a studie funkční způsobilosti a souhlasu s podstatnými změnami v jejich provádění.

asistent KHZP

                tel.: +420 272 185 940

                e-mail: khzp(at)sukl.cz

Oddělení odborných posudků (OPC)

Vydávání odborných stanovisek v oblasti posuzování povahy výrobku a v oblasti zatřídění zdravotnických prostředků a IVD.

asistent OPC

                tel.: +420 272 185 940

                e-mail: opc(at)sukl.cz

Oddělení registrací a notifikací (RAN)

Registrace osob, notifikace zdravotnických prostředků a vydávání certifikátů o volném prodeji.

asistent RAN

                tel.: +420 272 185 221

                e-mail: ran(at)sukl.cz

Odborné dotazy

               tel.: +420 272 185 600

                Pondělí a středa: 9:00-11:00, 13:00-15:00

 

ODBOR DOZORU NAD TRHEM ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ (ODZP)

asistent ODZP

                tel.: +420 272 185 293

                e-mail: odzp(at)sukl.cz

Oddělení kontroly zdravotnických prostředků (KON)

Provádění kontrolní činnosti u osob zacházejících se zdravotnickými prostředky podle zákona o zdravotnických prostředcích a podle zákona o technických požadavcích na výrobky – kontrola poskytovatelů zdravotních služeb, výrobců, zplnomocněných zástupců, dovozců, distributorů, osob provádějících servis, výdejen a prodejen, včetně kontrol zásilkového výdeje zdravotnických prostředků, jeho šetření a postihu.

asistent KON

                tel.: +420 272 185 831

                e-mail: kon(at)sukl.cz

Oddělení dozoru nad reklamou (DRZP)

Vykonávání státního dozoru nad dodržováním zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů v oblasti zdravotnických prostředků.

asistent DRZP

                tel.: +420 272 185 831

                e-mail: drzp(at)sukl.cz

Oddělení vigilance (VIG)

Oznamování a vyhodnocování závažných nežádoucích příhod a bezpečnostních nápravných opatření v terénu.

asistent VIG

                tel.: +420 272 185 839 / 118

                e-mail: vigzp(at)sukl.cz

 


Povinně zveřejňované životopisy