ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Odbor zdravotnických prostředků (OZP)

dotazy obecného charakteru prosím směřujte výhradně na e-mail infs(at)sukl.cz

ředitel sekce MUDr. Darek Foit, MBA

                tel.: +420 272 185 914

                e-mail: darek.foit(at)sukl.cz

CV MUDr. Darek Foit, MBA

asistent 

                tel.: +420 272 185 293

                e-mail: ozp(at)sukl.cz

Oddělení registrací a notifikací (RAN)

Registrace osob zacházejících se zdravotnickými prostředky, notifikace zdravotnických prostředků a vydávání certifikátů volného prodeje.

asistent 

                tel.: +420 272 185 221

                e-mail: ran(at)sukl.cz

Oddělení kontroly ZP a odborných posudků (KOP)

Vyhotovení odborných posudků/stanovisek a dozorová činnost v oblasti ZP

asistent 

                tel.: +420 272 185 831

                e-mail: kop(at)sukl.cz

Oddělení klinického hodnocení zdravotnických prostředků a vigilance (KHV)

povolování klinických zkoušek zdravotnických prostředků a kontrola jejich provádění u poskytovatelů zdravotních služeb, dozor nad plněním legislativních požadavků v oblasti vigilance zdravotnických prostředků regulovanými subjekty, a to zejména monitorování šetření nežádoucích příhod výrobcem, monitorování účinného provádění bezpečnostních nápravných opatření stanovených výrobcem, zveřejňování informací významných pro bezpečné používání zdravotnických prostředků po jejich uvedení na trh

asistent 

                tel.: +420 272 185 228

                e-mail: khv(at)sukl.cz

Oddělení právní podpory OZP (PPZ)

asistent 

                tel.: +420 272 185 969

                e-mail: ppz(at)sukl.cz, ppzp(at)sukl.cz

odborný asistent 

                tel.: +420 272 185 959

Oddělení úhrad zdravotnických prostředků (UZP)

Kategorizace a úhradová regulace zdravotnických prostředků na poukaz

                e-mail: uhrzp(at)sukl.cz