ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Sekce cenové a úhradové regulace (CAU)

dotazy obecného charakteru včetně dotazů na ceny a úhrady léčivých přípravků prosím směřujte výhradně na e-mail infs(at)sukl.cz

ředitel sekce Ing. Milan Vocelka

               tel.: +420 272 185 307

               e-mail: milan.vocelka(at)sukl.cz

CV Ing. Milan Vocelka

odborná asistentka Dana Hávová 

                tel.: +420 272 185 341

                e-mail: dana.havova(at)sukl.cz

odborná asistentka Ludmila Petláková 

                tel.: +420 272 185 404

                e-mail: ludmila.petlakova(at)sukl.cz

Oddělení validace a administrativní podpory (VAP)

validace žádostí, vyřizování žádostí o přepis úhrady, správa údajů o PZLÚ v databázích, zpracování dat pro SCAU/SCUP

vedoucí oddělení Ing. Dagmar Malá

                tel.: +420 272 185 779

                e-mail: dagmar.mala(at)sukl.cz

vyjádření k návrhu SCAU/SCUP, kontakt v případě zjištění vady SCAU/SCUP

                e-mail: scau(at)sukl.cz 

administrativní a technická podpora při podání žádostí o stanovení/změnu/zrušení MC a/nebo VaPÚ a o zkrácené revize

administrativní pracovník odborných činností Ing. Markéta Hlůžová

                tel.: +420 272 185 700

                e-mail: marketa.hluzova(at)sukl.cz

Odbor cenotvorby a právní podpory řízení (OCPŘ)

ředitel odboru Ing. Ondřej Němeček

                 tel.: +420 272 185 330

                 e-mail: ondrej.nemecek(at)sukl.cz

CV Ing. Ondřej Němeček

Oddělení koordinace správních řízení (KSŘ)

právní podpora, koordinace správních řízení o stanovení/změnu MC a VaPÚ a hloubkových revizí

                e-mail: KSR(at)sukl.cz

Oddělení přípravy komplexních podkladů a analýz (KPA)

příprava podkladů pro stanovení/ změnu MC a VaPÚ, analýzy, agenda IPLP

                e-mail: KPA(at)sukl.cz

Oddělení vybraných typů správních řízení (VTS)

stanovení/změna/zrušení MC a fixované VaPÚ, podobné přípravky, zkrácené revize

                e-mail: VTS(at)sukl.cz

Odbor hodnocení zdravotnických technologií (OHZT)

ředitel odboru PharmDr. Leoš Fuksa, Ph.D.

                tel.: +420 272 185 889

                e-mail: leos.fuksa(at)sukl.cz

CV PharmDr. Leoš Fuksa

Oddělení hodnocení léčiv (OHL)

posuzování údajů o klinické účinnosti a přínosech léčivých přípravků pro pacienty v řízeních o stanovení/změně MC a VaPÚ (nové indikace, vysoce inovativní přípravky) a v hloubkových revizích


v případě potřeby prosím kontaktujte odborné asistentky sekce
 

Oddělení farmakoekonomických analýz (FEA)

posuzování údajů o nákladech léčivých přípravků ve vztahu k přínosům pro pacienty a údajů o celkových nákladech pro systém veřejného zdravotního pojištění v řízeních o stanovění/změně MC a VaPÚ (nové indikace, vysoce inovativní přípravky) a v hloubkových revizích


v případě potřeby prosím kontaktujte odborné asistentky sekce