Schránka pro příjem oznámení v souvislosti s nařízením vlády č. 145

SÚKL informuje o zřízení e-mailové adresy a umístění schránek pro příjem oznámení v souvislosti s nařízením vlády č. 145  

V souladu s nařízením vlády č. 145 o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) informuje, že zřídil mailovou adresu prosetrovatel@sukl_cz a dvě schránky pro příjem oznámeni v listinné podobě umístěné v bezprostřední blízkosti vrátnice Státního zdravotního ústavu, Šrobárova 48, Praha 10 a v chodbě u výtahu hlavní budovy SÚKL č. 24 v areálu Státního zdravotního ústavu. 

Prošetřovatelem podání je Ing. Zdeněk Kusovský, manažer bezpečnosti informací SÚKL.

P3127466___kol____.jpg

17. 7. 2015

Kancelář ředitele