ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Informace o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání

Informace o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání  

Z důvodu přímé aplikovatelnosti Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“), je ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv určen jako prošetřovatel, tj. osoba příslušná k přijímání oznámení (i anonymních) a prošetřování v nich obsažených podezření ze spáchání protiprávního jednání.  

  • Ing. Petr Šimek, MBA    a
  • JUDr. R. Madarová (zástupce) 

Oznámení je možno podat:

- osobně nebo telefonicky na tel. 272 185 320, případně 272 185 367
- prostřednictvím elektronické pošty na adresu prosetrovatel@sukl_cz
- v listinné podobě na adresu Prošetřovatel SÚKL, Státní ústav pro 
   kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10
  
(označit „Neotevírat – Pouze k rukám prošetřovatele“), 
-  v listinné podobě vhodit do schránky pro příjem oznámení umístěné v 
   bezprostřední blízkosti vrátnice Státního zdravotního ústavu, Šrobárova 48,
   Praha 10 a v chodbě u výtahu hlavní budovy SÚKL č. 24 v areálu Státního
   zdravotního ústavu (prostor kolem schránek není nahráván nebo monitorován
   kamerovým ani žádným jiným systémem).

 

Totožnost oznamovatele musí být ze strany osoby příslušné k prošetřování utajena. Oznamovatel bude do 7 dnů od podání vyrozuměn o přijetí podaného oznámení a nejpozději do 3 měsíců od potvrzení přijetí oznámení bude vyrozuměn o výsledcích posouzení oznámení.

 

Pro podání oznámení využijte přiložený formulář,  který vymezuje osobní i věcnou působnost