ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Sankce uložené Státním ústavem pro kontrolu léčiv

Sankce uložené podle zákona o technických požadavcích na výrobky

Informace o sankcích uložených podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů. Tyto informace jsou zveřejněné v souladu s § 99 odst. 1 písm. g) zákona č. 378/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

 

Sankce uložené podle zákona o veřejném zdravotním pojištění

Informace o sankcích uložených podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů . Tyto informace jsou zveřejněné v souladu s § 99 odst. 1 písm. g) zákona č. 378/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

 

Sankce uložené podle kontrolního řádu

Informace o sankcích uložených podle zákona 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů . Tyto informace jsou zveřejněné v souladu s § 99 odst. 1 písm. g) zákona č. 378/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

 

Sankce uložené podle zákona o prekursorech drog

Informace o sankcích uložených podle zákona 272/2013 Sb., o prekursorech drog. Tyto informace jsou zveřejněné v souladu s § 99 odst. 1 písm. g) zákona č. 378/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

 

Sankce uložené podle zákona o léčivech

Informace o sankcích uložených podle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů. Tyto informace jsou zveřejněné v souladu s § 99 odst. 1 písm. g) tohoto zákona.  

 

Sankce uložené podle zákona o návykových látkách

Informace o sankcích uložených podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů. Tyto informace jsou zveřejněné v souladu s § 99 odst. 1 písm. g) zákona č. 378/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

 

Sankce uložené podle zákona o cenách

Informace o sankcích uložených podle zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Tyto informace jsou zveřejněné v souladu s § 99 odst. 1 písm. g) zákona č. 378/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů.    

 

Sankce uložené podle zákona o regulaci reklamy

Informace o sankcích uložených podle zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů. Tyto informace jsou zveřejněné v souladu s § 99 odst. 1 písm. g) zákona č. 378/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

 

Sankce uložené podle zákona o lidských tkáních a buňkách

Informace o sankcích uložených podle zákona č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tyto informace jsou zveřejněné v souladu s § 99 odst. 1 písm. g) zákona č. 378/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

 

Sankce uložené podle zákona o zdravotnických prostředcích

Informace o sankcích uložených podle zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZP"). Dále informace o sankcích uložených podle nového zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "NZZP"), účinného od 1. 4. 2015. Veškeré informace jsou zveřejněné v souladu s § 99 odst. 1 písm. g) zákona č. 378/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů.