ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Sankce - rok 2024

Spisová značka Účastník řízení Název přípravku Přestupek/Správní delikt Porušené hmotněprávní ustanovení

Uložená sankce (Kč)

Rozhodnutí nabylo právní moci dne

sukls76445/2023 MARK-MEDICO s.r.o. IČO: 288 15 360 VITAMIN C INJEKTOPAS

§ 8a odst. 3 písm. d) ZoRR

§ 5a odst. 2 písm. a) ZoRR

350.000

17.4.2024

sukls265335/2023 Klinické centrum Praha s.r.o. IČO: 257 22 450 VITAMIN C INJEKTOPAS

§ 8a odst. 3 písm. d) ZoRR

§ 5a odst. 2 písm. a) ZoRR

230.000

4.4.2024

sukls163773/2023 Medik Haus, s.r.o. IČO: 046 53 777 VITAMIN C INJEKTOPAS

§ 8a odst. 3 písm. d) ZoRR

§ 5a odst. 2 písm. a) ZoRR

360.000

3.4.2024

sukls289981/2023 MUDr. Hana Jarošová, Ph.D. IČO: 489 28 623 VITAMIN C INJEKTOPAS

§ 8a odst. 2 písm. d) ZoRR

§ 5a odst. 2 písm. a) ZoRR

200.000

4.4.2024

sukls291308/2023 Mgr. Hana Fechtnerová, BBA IČO: 753 02 373 VITAMIN C INJEKTOPAS

§ 8a odst. 3 písm. d) ZoRR

§ 5a odst. 2 písm. a) ZoRR

20.000

4.4.2024

sukls115068/2023 A2C, s.r.o. IČO: 276 59 364 VITAMIN C INJEKTOPAS

§ 8a odst. 2 písm. d) ZoRR

§ 5a odst. 2 písm. a) ZoRR

370.000

20.2.2024