ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Sankce - rok 2022

Spisová značka Účastník řízení Správní delikt Porušení hmotněprávní ustanovení Uložená sankce (Kč) Rozhodnutí/Příkaz nabytí právní moci
sukls289917/2021 TUALMED, s.r.o. § 58 odst. 1 písm. a) ZP § 23 odst. 1 ZP      10 000           25.01.2022
sukls111397/2022 PRVNÍ PRIVÁTNÍ CHIRURGICKÉ CENTRUM, spol. s r.o. § 59 odst. 1 písm. g), f) ZP  § 39 odst. 1 písm. e), d) ZP      35 000           07.06.2022
sukls111415/2022 Maxi DENTAL s.r.o. § 59 odst. 1 písm. f) ZP § 39 odst. 1 písm. d) ZP      15 000           08.06.2022
sukls111433/2022 Centrum estetické medicíny s.r.o. § 59 odst. 1 písm. f) ZP § 39 odst. 1 písm. d) ZP      35 000           07.06.2022
sukls125262/2022 Canadian Medical s.r.o. § 59 odst. 1 písm. f) ZP § 39 odst. 1 písm. d) ZP      10 000           24.06.2022
sukls139555/2022 ESTRELLA Health a.s. § 59 odst. 1 písm. f) ZP § 39 odst. 1 písm. d) ZP      35 000           16.07.2022
sukls157265/2022 Bulovka Dental Clinic, a.s. § 59 odst. 1 písm. f) ZP § 39 odst. 1 písm. d) ZP      25 000           06.08.2022
sukls171769/2022 TopDentClinic s.r.o. § 59 odst. 1 písm. f) ZP § 39 odst. 1 písm. d) ZP      20 000           26.08.2022
sukls180874/2022 PALAS ATHÉNA, s.r.o. § 59 odst. 1 písm. f) ZP § 39 odst. 1 písm. d) ZP      35 000           09.09.2022
sukls171434/2022 MDDr. Jiří Valenta § 59 odst. 1 písm. f) ZP § 39 odst. 1 písm. d) ZP      15 000           06.09.2022
sukls190605/2022 Zubní lékaři s.r.o. § 59 odst. 1 písm. h), f) ZP § 39 odst. 2 ZP, § 39 odst. 1 písm. d) ZP      40 000           17.09.2022
sukls293871/2020 Merebit s.r.o. § 59 odst. 1 písm. D) ZP,
§ 55 odst. 1 písm. c) ZP
čl. 5 odst. 1 nařízení o ZP, čl. 10 odst. 3 nařízení o ZP   100 000          22.09.2022
sukls193429/2022 DENTPRO s.r.o. § 59 odst. 1 písm. f) ZP § 39 odst. 1 písm. d) ZP      20 000           22.09.2022
sukls193270/2022 Mediclinic a.s. § 59 odst. 1 písm. f) ZP § 39 odst. 1 písm. d) ZP      65 000           23.09.2022
sukls207407/2022 MALKOL CZO, spol. s r. o § 58 odst. 1 písm. f) ZP § 14 odst. 2 písm. b) ZP   Napomenutí           06.10.2022
sukls206924/2022 Hornická nemocnice s poliklinikou spol. s r.o. § 59 odst. 1 písm. f) ZP § 39 odst. 1 písm. d) ZP       60 000           06.10.2022
sukls221384/2022 Státní zdravotní ústav § 59 odst. 1 písm. f) ZP § 39 odst. 1 písm. d) ZP        5 000           04.11.2022
sukls199546/2022 Nemocnice Žatec, o.p.s. § 59 odst. 1 písm. f), n) ZP § 39 odst. 1 písm. d) ZP,

§ 41 odst. 1 písm. a) ZP
   175 000           11.10.2022
sukls213273/2022 Aesthevita s.r.o. § 59 odst. 1 písm. f) ZP § 39 odst. 1 písm. d) ZP     60 000           14.10.2022
sukls217603/2022 Chirurgické obory Praha s.r.o. § 59 odst. 1 písm. f) ZP § 39 odst. 1 písm. d) ZP      35 000            18.10.2022
sukls227375/2022 PP Hospitals, s.r.o. § 59 odst. 1 písm. f), g) ZP § 39 odst. 1 písm. d), e) ZP     50 000           27.10.2022
sukls227379/2022

Nemocnice Milosrdných bratří,
příspěvková organizace

§ 59 odst. 1 písm. f) ZP § 39 odst. 1 písm. d) ZP     60 000           27.10.2022
sukls256868/2020

NORA, a.s.

§ 86 odst. 2 písm. b) ZP,


§ 86 odst. 1 ZP

§ 45 odst. 2 ZP,


§ 43 písm. a) ZP

     65 000             19.10.2022
sukls238806/2022

Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace

§ 59 odst. 1 písm. f) ZP

§ 39 odst. 1 písm. d) ZP

    45 000             10.11.2022
sukls278974/2022

Dentokomplex s.r.o.

§ 89 odst. 1 písm. b), g) ZP

§ 59 odst. 1 písm. f) ZP, 

§ 39 odst. 1 písm. e) ZP

   40 000             29.12.2022
sukls280265/2022

Zuby-Smrček s.r.o.

§ 59 odst. 1 písm. f), g) ZP

§ 39 odst. 1 písm. d), e) ZP

   20 000             30.12.2022
sukls208269/2022

MUDr. Karel Metyš

§ 58 odst. 1 písm. a) ZP

§ 23 odst. 1 ZP

     5 000              10.11.2022
sukls263147/2022

Premier Clinic s.r.o.

§ 59 odst. 1 písm. f), l)  ZP

§ 39 odst. 1 písm. d) ZP, 

§ 40 odst. 1 ZP

    85 000                9.12.2022
sukls264380/2022

DEVIDENT s.r.o.

§ 89 odst. 1 písm. b) ZP,

§ 59 odst. 1 písm. g) ZP

§ 59 odst. 1 písm. f) ZP,

§ 39 odst. 1 písm. e) ZP

   20 000              10.12.2022
 sukls222749/2022 Medicínské centrum Skalka, s.r.o.   § 59 odst. 1 písm. f) ZP  § 39 odst. 1 písm. d) ZP     35 000                23.12.2022