Sankce - rok 2021

Spisová značka Obviněný/Účastník řízení Přestupek/Správní delikt Porušené hmotněprávní ustanovení Uložená sankce (Kč) Rozhodnutí nabylo právní moci dne
sukls301133/2016 Krka, d.d. Novo mesto § 39q odst. 1 písm. a) ZoVZP § 15 odst. 6 písm. e) ZoVZP 175.000 10.9.2021
sukls188556/2021 "Lékárna pod radnicí" s.r.o. § 32 odst. 5 ZoVZP § 32 odst. 4 ZoVZP 7.000 úhrnná pokuta 8.7.2021
sukls160675/2021 Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. § 32 odst. 5 ZoVZP § 32 odst. 4 ZoVZP 10.000 11.6.2021
sukls135604/2021 Adamed Pharma S.A. § 39q odst. 1 písm. a) ZoVZP § 15 odst. 6 písm. e) ZoVZP 132.000 29.5.2021
sukls68144/2017 Krkonošská lékárna s.r.o. § 32 odst. 5 ZoVZP § 32 odst. 4 ZoVZP 50.000 27.4.2021
sukls96914/2021 Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje § 32 odst. 5 ZoVZP § 32 odst. 4 ZoVZP úhrnná pokuta 10.4.2021