ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Sankce - rok 2020

Spisová značka Obviněný/Účastník řízení Přestupek/Správní delikt Porušené hmotněprávní ustanovení Uložená sankce (Kč) Rozhodnutí nabylo právní moci dne
sukls312613/2020 Zentiva, k.s. § 39q odst. 1 písm. a) ZoVZP

§ 15 odst. 6 písm. e) ZoVZP

30.000 29.12.2020
sukls278746/2020 Techdow Europe AB § 39q odst. 1 písm. a) ZoVZP

§ 15 odst. 6 písm. e) ZoVZP

91.000 14.11.2020
sukls236166/2020 Krajská nemocnice T. Bati, a.s. § 32 odst. 5 ZoVZP

§ 32 odst. 4 ZoVZP

napomenutí úhrnná sankce 29.9.2020
sukls97842/2020 PharmDr. Anna Vránová § 32 odst. 5 ZoVZP

§ 32 odst. 4 ZoVZP

5.000 5.5.2020
sukls102990/2017 Lékárna "U ZLATÉ KORUNY", spol. s r.o. § 32 odst. 5 ZoVZP

§ 32 odst. 4 ZoVZP

6.000 11.2.2020
sukls88327/2020 PharmDr. Marcela Martinkovičová § 32 odst. 5 ZoVZP

§ 32 odst. 4 ZoVZP

úhrnná pokuta 17.4.2020
sukls220395/2016 Energetik 2 s.r.o. § 32 odst. 5 ZoVZP § 32 odst. 4 ZoVZP úhrnná pokuta 10.2.2020
sukls21752/2020 Techdow Europe AB § 39q odst. 1 písm. a) ZoVZP § 15 odst. 6 písm. e) ZoVZP napomenutí 4.2.2020
sukls8527/2015 BENU Česká republika a.s. § 32 odst. 5 ZoVZP § 32 odst. 4 ZoVZP 600.000 30.1.2020