ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Sankce - rok 2019

Spisová značka Obviněný/Účastník řízení Přestupek/správní delikt Porušené hmotněprávní ustanovení Uložená sankce (Kč) Rozhodnutí nabylo právní moci dne
sukls280652/2019 PharmDr. Miroslava Čapková § 36 odst. 2 písm. h) ZoNL § 32 odst. 1 ZoNL úhrnná pokuta 5.11.2019
sukls148714/2019 Franzei Pharma s.r.o.  § 36 odst. 3 písm. b) ZoNL, § 36 odst. 2 písm. h) ZoNL § 27 odst. 1 ZoNL, § 32 odst. 1 ZoNL úhrnná pokuta 13.9.2019
sukls131600/2019 Lékárna U Lásků v.o.s.  § 36 odst. 2 písm. h) ZoNL § 32 odst. 1 ZoNL úhrnná pokuta 10.8.2019
sukls174592/2014 MUDr. Jana Šteflová § 36 odst. 1 písm. l) ZoNL, § 36 odst. 2 písm. h) ZoNL § 10 odst. 4 ZoNL, § 32 odst. 1 ZoNL úhrnná pokuta 7.5.2019
sukls220127/2016 Julka Burešová, s.r.o.  § 36 odst. 2 písm. h) ZoNL, § 36 odst. 3 písm. b) ZoNL § 32 odst. 1 ZoNL, § 27 odst. 1 ZoNL 90.000 14.5.2019
sukls212384/2018 BENU Česká republika a.s. § 36 odst. 3 písm. b) ZoNL, § 36 odst. 2 písm. h) ZoNL § 27 odst. 1 ZoNL, § 32 odst. 1 ZoNL 23.000 úhrnná pokuta 10.5.2019
sukls97558/2017 Vlašimská lékárna a.s.  § 36 odst. 2 písm. h) ZoNL, § 36 odst. 3 písm. b) ZoNL § 32 odst. 1 ZoNl, § 27 odst. 1 ZoNL 50.000 12.3.2019
sukls86674/2019 Krajská nemocnice T. Bati, a.s.  § 36 odst. 3 písm. b) ZoNL § 27 odst. 1 ZoNL 50.000 18.4.2019
sukls85897/2019 IPC PALLADIUM a.s.  § 36 odst. 3 písm. b) ZoNL § 27 odst. 1 ZoNL úhrnná pokuta 18.4.2019
sukls68357/2019 Lékárna U pošty Opava, s.r.o.  § 36 odst. 3 písm. b) ZoNL § 27 odst. 1 ZoNL úhrnná pokuta 29.3.2019
sukls4937/2016 Temenická Lékárna s.r.o. § 36 odst. 2 písm. h) ZoNL § 32 odst. 1 ZoNL 50.000 13.3.2019
sukls46192/2019 Jiří Mareš s.r.o. § 36 odst. 2 písm. h) ZoNL § 32 odst. 1 ZoNL úhrnná pokuta 12.3.2019
sukls19620/2019 Centrálka, spol. s r.o.  § 36 odst. 2 písm. h) ZoNL § 32 odst. 1 ZoNL úhrnná pokuta  5.2.2019