Sankce - rok 2019

Spisová značka Obviněný/Účastník řízení Přestupek/Správní delikt Porušené hmotněprávní ustanovení Uložená sankce (Kč) Rozhodnutí nabylo právní moci dne
sukls312140/2019 Lékárna Za Mlýnem, s.r.o. § 32 odst. 5 ZoVZP § 32 odst. 4 ZoVZP napomenutí 14.12.2019
sukls239429/2019 ATOM UB, s.r.o. § 32 odst. 5 ZoVZP § 32 odst. 4 ZoVZP napomenutí úhrnná sankce 19.9.2019
 sukls211813/2019 BENU Česká republika a.s. (MAZÁK s.r.o.)  § 32 odst. 5 ZoVZP § 32 odst. 4 ZoVZP  50.000  22.8.2019