ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Sankce - rok 2019

Spisová značka

Účastník řízení

Správní delikt

Porušené hmotněprávní ustanovení

Uložená sankce (Kč)

Rozhodnutí nabylo právní moci dne

sukls292006/2019 IMEDEX s.r.o. § 90 odst. 4 ZoZP § 66 odst. 2 písm. c) ZoZP 14.000 16.11.2019
sukls291979/2019 Electric Medical Service, s.r.o. § 86 odst. 2 písm. b) ZoZP § 45 odst. 2 písm. b) ZoZP úhrnná pokuta 19.11.2019
sukls245867/2019 Fonika Medical s.r.o. § 86 odst. 2 písm. b) ZoZP § 45 odst. 2 písm. b) ZoZP úhrnná pokuta 26.9.2019
sukls245821/2019 Medical Trade, s.r.o. § 86 odst. 2 písm. b) ZoZP § 45 odst. 2 písm. b) ZoZP 12.000 25.9.2019
sukls198495/2019 GLYNN BROTHERS CHEMICALS Prague spol. s r.o. § 90 odst. 2 ZoZP § 65 odst. 4 písm. b) ZoZP 20.000 2.8.2019
sukls128612/2019 UNIBAL s.r.o. § 86 odst. 2 písm. b) ZoZP § 45 odst. 2 písm. b) ZoZP úhrnná pokuta 12.6.2019
sukls116678/2019 POLYMED medical CZ, a.s. § 86 odst. 2 psím. b) ZoZP § 45 odst. 2 písm. b) ZoZP úhrnná pokuta 25.5.2019
sukls61157/2019 FOMA MEDICAL spol. s r.o. § 86 odst. 2 písm. b) ZoZP § 45 odst. 2 písm. b) ZoZP úhrnná pokuta 20.3.2019
sukls416292/2018 Gynekologická ambulance MUDr. Samer Asad § 89 odst. 1 e) a a) § 61 odst. 1 a § 58 75.000 8.1.2019
sukls673/2019 Medtronic Czechia s.r.o. § 91 odst. 6 (4x) § 75 písm. c) 17.500 12.1.2019
sukls3276/2019 SANIMPO spol. s r.o. § 86 odst. 2 b) (3x) § 45 odst. 2 62.500 17.1.2019
sukls443830/2018 Nemocnice Pardubického Kraje a.s. § 91 odst. 1 § 70 odst. 2 napomenutí 17.1.2019
sukls4590/2019 German Med Clinic s.r.o. § 89 odst. 1 e) bod 1 a 2 § 61 odst. 1 a 2 21.800 19.1.2019
sukls7374/2019 RDG Centrum Hradec Králové s.r.o. § 90 odst. 1
§ 89 odst. 1 e)
§ 59 odst. 1 f)
§ 65 odst. 3
§ 61 odst. 1
16.000 23.1.2019
sukls9795/2019 Electric Medical Service, s.r.o. § 91 odst. 6 § 75 písm. a) a b) 280.000 23.1.2019
sukls10789/2019 Zdravotní středisko Kamenice nad Lipou v.o.s. § 89 odst. 1 b) § 59 odst. 1 f)
§ 64 odst. 2
§ 65 odst. 4 b)
10.000 24.1.2019
sukls4914/2019 MUDr. Martin Záhoř § 89 odst. 1 b) a c) § 59 odst. 1 f)
§ 60 odst. 1
30.000 26.1.2019
sukls16179/2019 stomalek s.r.o. § 90 odst. 1 § 65 odst. 3 58.000 31.1.2019
sukls149051/2017 Italmedic s.r.o. § 86 odst. 2 a) ZP
§ 19a odst. 4 b) zák. o tech. pož.
§ 45 odst. 1 ZP
§ 13 odst. 9
zák. o tech. pož.
62.500 30.1.2019
sukls20584/2019 Kovos Czech s.r.o. § 83 odst. 1 § 26 odst. 3 10.000 6.2.2019
sukls33831/2019 MediGreen s.r.o. § 90 odst. 2  § 65 odst. 4 a) b) c)
§ 6 vyhlášky 50/1978 Sb.
17.550 19.2.2019
sukls5971/2019 Dušan Vinklar § 84 odst. 1 a) o ZP
§ 84 odst. 2 a) o ZP
§ 31 odst. 1 zákona o ZP 30.000 9.3.2019
sukls45492/2019 GYNESAKAL, s.r.o. § 89 odst. 1 b) ZP § 59 odst. 1 a) ZP 5.000 12.3.2019
sukls60050/2019 Multiscan, s. r. o. § 89 odst. 1 písm. c) ZP § 60 odst. 1 9.000 19.3.2019
sukls66037/2019 DN FORMED Brno, s.r.o. § 90 odst. 2  § 65 odst. 4 písm. b) ZP 17.550 26.3.2019
sukls69633/2019 MEDISUN profi, s.r.o. § 86 odst. 2 písm. b) ZP
§19a odst. 4 písm. b) ZoTP
§ 45 odst. 2
§ 13 odst. 9 ZoTP
68.000 30.3.2019
sukls73116/2019 FN Královské Vinohrady § 89 odst. 1 písm. c) ZP § 60 odst. 1
§ 60 odst. 1
30.000 5.4.2019
sukls17584/2019 DOLEJŠÍ - AUTOTRAKČNÍ LEHÁTKA, s.r.o. § 83 odst. 1 ZP
§ 84 odst. 1 písm. a) ZP
§ 26 odst. 1
§ 31 odst. 1
40.000 26.3.2019
sukls76582/2019  Straumann s.r.o. § 83 odst. 1 ZP § 26 odst. 3 ZP napomenutí 6.4.2019
sukls78434/2019 Amati Dental group s.r.o. § 89 odst. 1 písm. b) ZP § 59 odst. 1 písm. e) ZP
§ 3 odst. 3 písm. b) vyhlášky č. 62/2015 Sb
60.000 10.4.2019
sukls70742/2019 Abbott Laboratories s.r.o. § 91 odst. 6 § 75 písm. c) napomenutí 30.3.2019
sukls73313/2019 SICAR, spol. s r.o § 91 odst. 6 § 75 písm. c) 20.000 3.4.2019
sukls28971/2019 Eureko, s.r.o. § 84 odst. 1 písm. a)
§ 83 odst. 1
§ 85 odst. 1 písm.a)
§ 31 odst. 1
§ 26 odst. 3
§ 33 odst. 1
§ 86 písm. a)
 
25.000 24.4.2019
sukls73230/2019 ALERE s.r.o. § 91 odst. 6  § 75 písm. b)
§ 75 písm. b)
12.500 3.4.2019
sukls99709/2019 RANDOX Laboratories s.r.o. § 91 odst. 6  § 75 písm. b)
§ 75 písm. b)
napomenutí 7.5.2019
sukls86361/2019 UNIONSHARE, s.r.o. § 19a odst. 3 písm. b) TP
§ 86 odst. 2 písm. a), b) ZP
§ 13 odst. 1 a 9 TP
§ 45 odst. 1 a odst. 2 písm. e) ZP
1.200.000 1.5.2019
sukls95392/2019 3M Česko, spol. s r.o. § 91 odst. 6 § 75 písm. b)
§ 75 písm. c)
12.500 27.4.2019
sukls70767/2019 Mediform, spol. s r.o. § 91 odst. 6 § 75 písm. b)
§ 75 písm. c)
5.000 2.5.2019
sukls87579/2019 Diagnostica s.r.o. § 91 odst. 6 § 75 písm. c) napomenutí 24.4.2019
sukls88944/2019 Siemens Healthcare, s.r.o. § 91 odst. 6 § 91 odst. 6 17.500 24.4.2019
sukls91109/2019 Intersurgical, s.r.o. § 91 odst. 6 § 75 písm. b)
§ 75 písm. c)
9.000 25.4.2019
sukls100470/2019 BIOMEDICA ČS, s.r.o. § 91 odst. 6 § 75 písm. b)
§ 75 písm. c)
20.500 8.5.2019
sukls102109/2019 FEMMA, s. r. o. § 89 odst. 1 písm. c) § 60 odst. 1 9.000 11.5.2019
sukls103476/2019 Zimmer Czech, s.r.o. § 91 odst. 6 § 75 písm. b)
§ 75 písm. c)
30.000 14.5.2019
sukls65495/2019 Tool spol s r.o. § 84 odst. 1 písm. a) § 31 odst. 1 x 21.5.2019
sukls118044/2019 Solupharm s.r.o. § 91 odst. 6 § 75 písm. b)
§ 75 písm. c)
10.000 25.5.2019
sukls118065/2019 BS PRAGUE MEDICAL CS, spol. s r.o. § 91 odst. 6 § 75 písm. c) napomenutí 25.5.2019
sukls118076/2019 MIVAMED s.r.o. § 91 odst. 6 § 75 písm. b)
§ 75 písm. c)
napomenutí 25.5.2019
sukls120687/2019 Roche s.r.o. § 91 odst. 6 § 75 písm. b)
§ 75 písm. c)
15.000 30.5.2019
sukls120631/2019 Asco-Med spol. s r.o § 91 odst. 6 § 75 písm. c) 7.500 30.5.2019
sukls122151/2019 Vidia spol. s r.o § 91 odst. 5 § 74 odst. 4 5.000 1.6.2019
sukls7035/2019 Slezská nemocnice v Opavě § 89 odst. 1 písm. b) § 59 odst. 1 písm. f
§ 64 odst. 2
§ 59 odst. 1 písm. a)
82.500 1.6.2019
sukls121632/2019 UNITERAP, s. r. o. § 89 odst. 1 písm. e) bod 1 § 61 odst. 1 napomenutí 4.6.2019
sukls138515/2019 Nemocnice Na Františku § 89 odst. 1 písm. b)
§ 89 odst. 1 písm. e) bod 1
§ 89 odst. 1 písm. b)
§ 59 odst. 1 písm. c)
§ 61 odst. 1
§ 59 odst. 1 písm. e)
ve spojení s ust. § 45 odst. 2
ve spojení s § 3 odst. 3písm. b)
vyhlášky č. 62/2015 Sb.
75.000 18.6.2019
sukls130357/2019 YBUX s.r.o. § 91 odst. 6 § 75 písm. b)
§ 75 písm. c)
12.500 13.6.2019
sukls138723/2019 Mgr. Věra Prokopová § 86 odst. 4 písm. a) § 56 odst. 1 ZP
ve spojení s § 5 odst. 1, 4
nařízení vlády č. 56/2015 Sb.
14.000 19.6.2019
sukls138883/2019 OXOID CZ s.r.o. § 91 odst. 6 ZP § 75 písm. b), § 75 písm. c) 17.500 21.6.2019
sukls153440/2017 Perfect Distribution a.s. § 91 odst. 6 § 75 písm. c) 40.000 21.6.2019
sukls143969/2019 PROMOS spol. s r.o. § 90 odst. 4 § 66 odst. 2 písm. b) 20.100 26.6.2019
sukls138505/2019 Lilydent, s.r.o. § 90 odst. 1 § 59 odst. 1 písm. f)
ve spojení s ust. § 65 odst. 3 ZP
20.000 26.6.2019
sukls146303/2019 BioVendor - Laboratorní medicína, spol. s r.o. § 91 odst. 6
§ 91 odst. 5
§ 75 písm. b)
§ 75 písm. c)
§ 74 odst. 4
25.000 27.6.2019
sukls158399/2019 M e d i m, spol. s r.o. § 91 odst. 6 § 75 písm. b)
§ 75 písm. c)
15.000 9.7.2019
sukls165924/2019 CARDION s.r.o. § 91 odst. 6 § 75 písm. b) napomenutí 9.7.2019
sukls158433/2019 A.IMPORT. CZ spol. s r.o. § 91 odst. 6 § 75 písm. b)
§ 75 písm. c)
5.000 9.7.2019
sukls61357/2019 IMMOMEDICAL CZ, s.r.o. § 91 odst. 6 § 75 písm. b)
§ 75 písm. c)
napomenutí 9.7.2019
sukls147640/2017 SCHAFFEROVÁ, spol. s r. o § 86 odst. 2 písm. a)
§ 19a odst. 4 písm. b)
§ 12 odst. 1 písm. b)
§ 45 odst. 1, § 13 odst. 9
§ 7 odst. 1 písm. b)
ve spojení s přílohou č. 1 bod 16
nařízení vlády č. 54/2015 Sb.
30.000 10.7.2019
sukls102411/2019 Air Liquide Medical Systems § 91 odst. 5 § 74 odst. 4 8.000 18.5.2019
sukls186157/2019 Intimex s.r.o. § 91 odst. 6 § 75 písm. b)
§ 75 písm. c)
12.500 20.7.2019
sukls184925/2019 bioMérieux CZ s.r.o § 91 odst. 6 § 75 písm. c)
§ 75 písm. b)
15.000  18.7.2019
sukls186180/2019 Hypokramed s r.o. § 91 odst. 6 § 75 písm. b)
§ 75 písm. c)
15.000 20.7.2019
sukls183171/2019 Baria s.r.o. § 91 odst. 6 § 75 písm. b)
§ 75 písm. c)
5.000 19.7.2019
sukls191415/2019 Alinex-Kácovská s.r.o. § 91 odst. 6 § 75 písm. b)
§ 75 písm. c)
12.500 25.7.2019
sukls194721/2019 DIAGMA-X Radiologie, s. r. o.,

§ 89 odst. 1 písm. c)
§ 90 odst. 1

§ 60 odst. 1,
§ 59 odst. 1 písm. f) ve spojení s ust. § 65 odst. 3
  65.000 1.8.2019
 
 
         
sukls201479/2019 Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace § 90 odst. 1, § 89 odst. 1 písm. e) bod 1 § 59 odst. 1 písm. f) ve spojení s § 65 odst. 3,  § 61 odst. 1 25.000 06.08.2019
sukls213031/2019 Beckton Dickinson Czechia s.r.o. § 91 odst. 6 § 75 písm. b), § 75 písm. c)   10.000 17.08.2019
sukls218334/2019 BIO-RAD spol. s r.o. § 91 odst. 6 § 75 písm. b), § 75 písm. c)    27.500 23.08.2019
sukls218279/2019 A.M.I. – Analytical Medical Instruments, s.r.o. § 91 odst. 6 § 75 písm. b), § 75 písm. c) 45.000 24.08.2019

sukls211509/2019

 

Teleflex Medical s.r.o. § 91 odst. 6 § 75 písm. b), § 75 písm. c) 32.500 17.08.2019
         
           
sukls205753/2019 Gest IVF, s.r.o. § 89 odst. 1 písm. b), § 89 odst. 1 písm. c) (3x) § 59 odst. 1 písm. c), § 60 odst. 1 (3x) 60.000 09.08.2019
sukls212271/2019 Robert Tóth § 86 odst. 2 písm. b), § 19a odst. 4 písm
. b) zákona č. 22/1997 Sb., TP
§ 45 odst. 2, § 13 odst. 9 TP napomenutí 16.08.2019
sukls211137/2019 Elimat investment s.r.o. 19a odst. 4 písm. b) zák. o tech. pož. § 13 odst. 9 zák. o tech. pož. 35.000 16.08.2019
sukls219048/2019 Intersol spol. s r.o. § 83 odst. 1, § 85 odst. 1 písm. a) (2x), § 91 odst. 6 (2x)  § 26 odst. 3, § 33 odst. 1 (2x), 75 písm. b), 75 písm. c) 100.000 03.09.2019
sukls222638/2019
Senza Dent Benešov, s.r.o. § 89 odst. 1 písm. c), § 89 odst. 1 písm. e) bod 1, § 90 odst. 1 § 60 odst. 1 (2x), § 22 odst. 1 a § 20 odst. 3 písm. a) zákona č. 123/2000 Sb. ve spojení s § 1 písm. h) vyhlášky č. 11/2005 Sb., § 59 odst. 1 písm. f) ve spojení s ust. § 65 odst. 3, § 27 odst. 2 zákona č. 123/2000 Sb 65.000 30.08.2019
sukls220882/2019 MIVAMED s.r.o. § 86 odst. 2 písm. a), § 19a odst. 3 písm. b) (2x), § 86 odst. 2 písm. b) § 45 odst. 1 ve spojení s § 6 odst. 1, 4 nařízení vlády č. 54/2015 Sb., § 13 odst. 1, 2 TP (2x), § 45 odst. 2 písm. b)  ve spojení s § 5 odst. 1 písm. c) vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 62/2015 Sb., 86.000 29.08.2019
sukls220895/2019 Plastická chirurgie Staro
městská, s.r.o.
§ 89 odst. 1 písm. a) § 58 ZP napomenutí 27.08.2019
sukls220353/2019 MEDSOL s.r.o. § 91 odst. 6 § 75 písm. c) (2x), § 75 písm. b) 20.000  27.08.2019
sukls222462/2019 Olympus Czech Group, s.r.o. § 91 odst. 6 § 75 písm. b) (3x), § 75 písm. c) 27.500 29.08.2019
sukls222118/2019 DENTAL-TRADING, s.r.o. § 91 odst. 6 § 75 písm. b), § 75 písm. c) 5.000 29.08.2019
sukls223412/2019 MEDISCO Praha, s.r.o. § 91 odst. 6 § 75 písm. b), § 75 písm. c) 20.000 30.08.2019
sukls223460/2019 PharmaTech, s.r.o. § 91 odst. 6 § 75 písm. b), § 75 písm. c) 7.500 30.08.2019
sukls225321/2019 I.T.A.-Intertact s.r.o.  § 91 odst. 6 § 75 písm. b), § 75 písm. c) 10.000 03.09.2019
sukls21703/2019 Zubní ordinace MUDr. Jitka Šmachová § 89 odst. 1 písm. c) § 60 ods. 1 napomenutí 23.09.2019
sukls255014/2019 DYNEX TECHNOLOGIES, spol. s r.o. § 91 odst. 6 § 75 písm. c) 5.000 04.10.2019
sukls250168/2019 MeWadia, s.r.o. § 86 odst. 2 písm. b)

§ 45 odst. 2 písm. a), § 3 odst. 3
písm. b) vyhlášky č. 62/2015 Sb.

20.000 01.10.2019
sukls259263/2019 Walter Graphtek CZ s.r.o. § 91 odst. 6 § 75 písm. b), § 75 písm. c) napomenutí 09.10.2019
sukls262435/2019 Nemocnice Valašské Meziříčí, a. s. § 89 odst. 1 písm. c) § 60 odst. 1 10.000 16.10.2019
sukls262752/2019 DENTALL, spol. s r.o. § 86 odst. 2 písm. b) (3x)

§ 45 odst. 2 písm. a) ve spojení s § 4 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 62/2015 Sb., § 45 odst. 2
písm. a) ve spojení s § 3 odst. 1, 2 ve spojení s § 4 odst. 2 písm. a) vyhlášky
č. 62/2015 Sb., § 45 odst. 2 písm. a)

87.500 16.10.2019
sukls262481/2019 EspoMed spol. s r.o. § 91 odst. 6 (2x) § 75 písm. b), § 75 písm. c) 17.500 16.10.2019
sukls271134/2019 Arte Clinic, s.r.o. § 89 odst. 1 písm. b) § 59 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 45 odst. 2 písm. b) napomenutí 23.10.2019
sukls268413/2019 Chironax Frýdek - Místek, s.r.o § 90 odst. 4 § 66 odst. 3 napomenutí 18.10.2019
sukls271648/2019 ORTHOPOM bratři Škodové, spol. s r.o. § 83 odst. 1, § 84 odst. 1 písm. a) (35x) § 26 odst. 1 ve spojení s § 97 odst. 3 písm. b), § 31 odst. 1 (35x) 30.000 26.10.2019
sukls223946/2015 Lékařský dům Praha 7, a. s.  § 46 odst. 1 písm. g) (2x), § 46 odst. 1 písm. j) (2x) § 24 odst. 2 písm. a) (2x), § 28 odst. 1 (2x) 25.000 08.10.2019
sukls439822/2018 MUDr. Andrea Komancová § 89 odst. 1 písm. c) (3x), § 89 odst. 1 písm. a), § 89 odst. 1 písm. b) § 60 odst. 1 (3x), § 58, § 59 odst. 1 písm. b) 76.000 17.10.2019
sukls267225/2019 Siemens Healthcare, s.r.o. § 91 odst. 6 (17x) § 75 písm. c) (17x) 12.500 18.10.2019
sukls275026/2019 MEDESA s.r.o. § 91 odst. 6 (2x) § 75 písm. b), § 75 písm. c) napomenutí 18.10.2019
sukls268281/2019 Medista spol. s r.o § 91 odst. 6 (6x) § 75 písm. b) (3x), § 75 písm. c) (3x) 15.000 19.10.2019
sukls274363/2019 Medtronic Czechia. s.r.o. § 91 odst. 6 (4x) § 75 písm. b) (1x), § 75 písm. c) (3x) 30.000 31.10.2019
         
sukls279796/2019 Suppmed s.r.o. § 91 odst. 6 (2x) § 75 písm. b), § 75 písm. c) napomenutí 05.11.2019
sukls283287/2019 Biogen Praha, s.r.o. § 91 odst. 6 § 75 písm. b), § 75 písm. c) 15.000 07.11.2019
sukls284883/2019 COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o. § 91 odst. 6 § 75 písm. b), § 75 písm. c) 10.000 09.11.2019
sukls279633/2019 Ing. Karel Šebesta § 90 odst. 4 § 66 odst. 2 písm. b) 25.000 12.11.2019
sukls285751/2019 dm drogerie markt, s.r.o.
§ 86 odst. 4 písm. a) a b)
§ 56 odst. 2 písm. e) ZP ve spojení s § 45 odst. 2 in fine,  § 56 odst. 1 ZP ve spojení s § 6 odst. 4 Nařízení vlády č. 54/2015 Sb 50.000 12.11.2019
sukls282437/2019 Dräger Medical s.r.o. § 91 odst. 6 (2x) § 75 písm. c) (2x) 12.500 13.11.2019
sukls294896/2019 JAFADENT, s.r.o. § 86 odst. 2 písm. b) (2x), § 19a odst. 4 písm. b)  § 45 odst. 2  ve spojení s § 4 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 62/2015 Sb §  45 odst. 2  ve spojení s § 5 odst. 2 vyhlášky č. 62/2015 Sb., § 13 odst. 9 zákona o TP 54.250 23.11.2019
 sukls291021/2019  DMA Praha s. r. o.  § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 526/1990 Sb.  § 6 odst. 1 písm. c) 20000  16.11.2019 
sukls286369/2019 PROVITA, s. r. o. § 83 odst. 1, § 84 odst. 1 písm. a), § 19a odst. 3 písm. a) (2x)  § 26 odst. 1 ve spojení s § 97 odst. 3 písm. b), § 31 odst. 1, § 13 odst. 1, § 12 odst. 3 písm. a) ve spojení s § 7 odst. 1 písm. a) a § 4 odst. 1 nařízení č. 54/2015 Sb. § 13 odst. 1, § 12 odst. 1 písm. b) zákona ve spojení s § 3 odst. 1 napomenutí 19.11.2019
sukls291952/2019 Profarm spol. s r. o. § 49 odst. 1 § 86 odst. 3 písm. a) 5.000 17.11.2019
sukls291670/2019 VH Pharma, a. s., § 19a odst. 3 písm. b) (3x) § 13 odst. 1 TP (3x) 42.751 16.11.2019
 sukls296278/2019 4Dent s.r.o. § 19a odst. 4 písm. b) TP, § 86 odst. 2 písm. b) ZP (2x)  § 13 odst. 9 ve spojení s § 12 odst. 1 b) TP a § 7 odst. 1 písm. b) a bodem 16.3 Přílohy č. 1 NV 54/2015 Sb., § 45 odst. 2 písm. b) ZP ve spojení s § 5 odst. 2 vyhlášky č. 62/2015 Sb. § 45 odst. 2 písm. a) ZP ve spojení s § 4 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 62/2015 Sb. 40.000 21.11.2019
           
sukls250183/2019 Mediform spol. s r.o. § 91 odst. 6 (3x) § 75 písm. b) (2x), § 75 písm. c) 20.000 28.11.2019
sukls265412/2019 Intersurgical Ltd. § 91 odst. 5 § 74 odst. 4 7.000 25.10.2019
sukls416285/2018 Bioline Products, s. r. o § 19a odst. 3 písm. b) (3x) § 13 odst. 1 (3x) 275.000 10.12.2019
sukls281165/2019 Josef Hatoň, s.r.o. § 86 odst. 3 písm. c) § 54 písm. e) ve spojení s ustanovením § 45 odst. 2 písm. a) ZP ve spojení s § 4 odst. 2 písm. a)  vyhlášky č. 62/2015 Sb. 12.000 13.11.2019
sukls311187/2019 DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o. § 19a odst. 4 písm. b) TP (2x) § 13 odst. 9 (2x) zákona o tech. Požadavcích, § 7 odst. 1 nařízení vlády 35.000 07.12.2019
sukls298845/2019 MUDr. Roman Baláž § 89 odst. 1 písm. b) a e) § 59 odst. 1 písm. f), § 61 odst. 1 69.000 03.12.2019
sukls289127/2019 DENT UNIT, s.r.o. § 90 odst. 4 (2x) § 66 odst. 2 písm. b), § 66 odst. 3 ZoZP 58.500 14.11.2019
sukls301910/2019 Medplus, s. r. o. § 86 odst. 2 písm. b) § 45 odst. 2 58.000 28.11.2019
sukls311965/2019 IVT IMUNO, s. r. o. § 86 odst. 1 písm. a) ZP, 19a odst. 3. písm. a) TP § 45 odst. 1 ZP. § 13 odst. 2 TP napomenutí 07.12.2019
sukls298754/2019  HANA KALFÍŘTOVÁ  § 86 odst. 3 písm. c)  § 54 písm. e), § 45 odst. 2, § 4 odst. 2 písm. a)  vyhlášky č. 62/2015 Sb.  11.700 10.12.2019
sukls311968/2019  IBI, spol. s r. o.,   § 86 odst. 2 písm. b), § 19a odst. 4 písm. b) § 3 odst. 3 písm. b) vyhlášky č. 62/2015 Sb., § 13 odst. 9 TP,   87.500 07.12.2019
sukls312999/2019  I. T. A. -Intertact, s. r. o.,   § 90 odst. 4  § 66 odst. 3   37.500 10.12.2019
sukls279654/2019 Jana Burešová § 86 odst. 3 písm. c) § 54 písm. e), § 45 odst. 2, § 4 odst. 4  vyhlášky č. 62/2015 Sb. napomenutí 11.12.2019
sukls322226/2019 FINMED, s. r. o. § 86 odst. 2 písm. b),  § 19a odst. 4 písm. a) § 4 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 62/2015 Sb., § 5 odst. 2, § 5 odst. 1 vyhlášky., § 12 odst. 1 písm. b) 87.500 21.12.2019
sukls298087/2019 FÉNIX DENTAL, s. r. o. § 19a odst. 4 písm. b) TP, § 86 odst. 2 písm. b) ZP § 13 odst. 9 TP,§ 45 odst. 2 písm. a) ZP napomenutí 28.11.2019
sukls294553/2019 HOSPIMED, spol.s r.o. § 91 odst. 6 § 75 písm. b), § 75 písm. c) 17.500 22.11.2019
sukls300731/2019 Medial spol. s r.o. § 91 odst. 6 § 75 písm. b), § 75 písm. c) 17.500 27.11.2019
sukls285666/2019 Drägerwerk AG & KGaA § 91 odst. 5 (2x), § 91 odst. 4 74 odst. 4 (2x), § 74 odst. 2 120.000 19.11.2019
sukls307063/2019 OXYTECHNIC, spol. s r.o § 91 odst. 6 § 75 písm. b) 14.000 04.12.2019
         
sukls309529/2019  BARD Czech Republic s.r.o.   § 91 odst. 6  § 75 písm. b), § 75 písm. c)  napomenutí 06.12.2019
sukls313305/2019 PentaGen s.r.o. § 91 odst. 6 § 75 písm. b), § 75 písm. c) 12.500 11.12.2019
sukls244363/2019 HISENSE Ltd. x x x 18.12.2019
sukls300734/2019 Lima CZ s.r.o. § 91 odst. 6 § 75 písm. b), § 75 písm. c) 10.000 27.11.2019
sukls315141/2019 Sorin Group Italia S.r.l. § 91 odst. 5 § 74 odst. 4 7.000 21.12.2019
sukls323967/2019  Trigon plus s.r.o.  § 91 odst. 6  § 75 písm. b), § 75 písm. c)   napomenutí 21.12.2019