Sankce - rok 2018

Spisová značka Obviněný/Účastník řízení Přestupek/Správní delikt Porušené hmotněprávní ustanovení Uložená sankce (Kč) Rozhodnutí nabylo právní moci dne
sukls362150/2018 PANACEA PLUS s.r.o. § 32 odst. 5 ZoVZP § 32 odst. 4 ZoVZP úhrnná pokuta 29.11.2018
sukls282537/2016 Lékárna U Don Boska, v.o.s. § 32 odst. 5 ZoVZP § 32 odst. 4 ZoVZP 50.000 25.10.2018
sukls224318/2018 PharmDr. Marcela Tomanová  § 32 odst. 5 ZoVZP § 32 odst. 4 ZoVZP  úhrnná pokuta  16.6.2018