Sankce - rok 2016

Spisová značka

Účastník řízení

Správní delikt

Porušené hmotněprávní ustanovení

Uložená sankce (Kč)

Rozhodnutí nabylo právní moci dne

sukls224147/2016

Šporkova lékárna s.r.o.

§ 36 odst. 2 písm. h) ZnL

§ 32 odst. 1 ZnL

úhrnná pokuta

23.11.2016

sukls75320/2015

Mgr. Kateřina Dostálková

§ 36 odst. 2 písm. h) ZnL, § 36 odst. 3 písm. b) ZnL

§ 32 odst. 1 ZnL, § 27 odst. 1 ZnL

100.000 úhrnná pokuta

10.11.2016

sukls234746/2016 

Alfapharm s.r.o. 

§ 36 odst. 2 písm. h) ZNL

§ 32 odst. 1 ZNL

30.000 

14.10.2016 

sukls220382/2016 

SALFA a.s.

§ 36 odst. 2 písm. h) ZNL 

§ 32 odst. 1 ZNL 

úhrnná pokuta 

17.9.2016 

sukls202346/2016 

Sabadila, s. r. o. 

§ 36 odst. 3 písm. b) ZNL, § 36 odst. 2 písm. h) ZNL 

§ 27 odst. 1ZNL, § 32 odst. 1 ZNL

úhrnná pokuta 

30.8.2016 

sukls138782/2012 

Stavovská s.r.o. 

§ 36 odst. 1 písm. g) ZNL, § 36 odst. 3 písm. b) ZNL, § 36 odst. 1 písm. y) ZNL 

§ 10 odst. 4 ZNL, § 27 odst. 1 ZNL,§ 32 odst. 3 ZNL 

úhrnná pokuta 

8.8.2016 

sukls166368/2016 

SCK PHARM, s. r. o. 

§ 36 odst. 3 písm. a) ZNL, § 36 odst. 2 písm. h) ZNL 

§ 27 odst. 1 ZNL, § 32 odst. 1 ZNL 

úhrnná pokuta 

30.7.2016 

sukls69843/2016 

MUDr. Miluše Veselovská  

§ 36 odst. 3 písm. a) ZNL 

§ 27 odst. 1 ZNL 

20.000 

8.6.2016 

sukls69845/2016 

Med-Service Group s.r.o. 

§ 36 odst. 3 písm. a) ZNL 

§ 27 odst. 1 ZNL 

10.000 

2.6.2016 

sukls71546/2016 

PharmaCom CZ s.r.o. 

§ 36 odst. 3 písm. a)ZNL 

§ 27 odst. 1 ZNL 

10.000 

27.5.2016 

sukls121422/2016 

Mgr. Jana Žertová 

§ 36 odst. 1 písm. l) ZNL, § 36 odst. 2 písm. h) ZNL 

§ 10 odst. 4 ZNL, § 32 odst. 1 ZNL 

150.000 

30.4.2016 

sukls150294/2015 

BENU Česká republika a.s. 

§ 36 odst. 3 písm. c) ZNL 

§ 27 odst. 2 ZNL 

9.000 

23.4.2016 

sukls165947/2015 

IWE-PHARM s.r.o. 

§ 36 odst. 1 písm. q) ZNL, § 36 odst. 3 písm. a) ZNL, § 36 odst. 3 písm. b) ZNL 

§ 14 odst. 1 ZNL, § 27 odst. 1 ZNL, § 27 odst. 1 ZNL 

20.000 

19.3.2016

sukls41320/2016 

EVROKAPITAL s.r.o. 

§ 36 odst. 2 písm. h) ZNL 

§ 32 odst. 1 ZNL 

20.000 

19.2.2016 

sukls165557/2015 

MV-Pharm, s. r. o. 

§ 36 odst. 1 písm. l) ZNL 

§ 10 odst. 4 ZNL 

10.000 

2.2.2016 

sukls3936/2015

P&F medical care s.r.o. 

§ 36 odst. 3 písm. a) ZNL, § 36 odst. 2 písm. h) ZNL 

§ 27 odst. 1 ZNL, § 32 odst. 1 ZNL 

30.000 

23.1.2016 

sukls234266/2012

RNDr. Eva Přehnalová

§ 36 odst. 1 písm. y) ZNL

§ 32 odst. 2 ZNL

20.000

15.1.2016