Sankce - rok 2015

Spisová značka

Účastník řízení

Správní delikt

Porušené hmotněprávní ustanovení

Uložená sankce (Kč)

Rozhodnutí nabylo právní moci dne

sukls42495/2014 

GERMED, s.r.o. 

§ 16 odst. 1 písm. a) KŘ 

§ 10 odst. 2 KŘ 

75.000 

4.6.2015 

sukls33986/2014 

NEO PLUS s.r.o. 

§ 16 odst. 1 písm. a) KŘ 

§ 10 odst. 2 KŘ 

100.000 

4.6.2015 

sukls64687/2015 

Trimeco, s. r. o. 

§ 16 odst. 1 písm. a) KŘ 

§ 10 odst. 2 KŘ 

100.000 

19.5.2015