ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Sankce - rok 2012

Spisová značka Účastník řízení Název přípravku Správní delikt Porušené
hmotněprávní
ustanovení
Uložená sankce (Kč) Rozhodnutí
nabylo
právní moci dne

SUKLS94392/2012

Nycomed s.r.o.

Febrisan

§ 8a odst. 2 písm. g) ZoRR

§ 5 odst. 4, § 5 odst. 5 ZoRR

300.000,-

22.10.2012

SUKLS176847/2011 

GlaxoSmithKline, s.r.o. 

Cervarix 

§ 8a odst. 3 písm. f) ZoRR 

§ 5 odst. 4 ZoRR

250.000,-

15.10.2012

SUKLS213856/2012

Menhart, spol s.r.o.

Brufen 400 a Brufen sirup

§ 8a odst. 3 písm. f) ZoRR

§ 5a odst. 5 písm. d) ZoRR

10.000,-

12.10.2012

SUKLS213856/2012

Abbott Laboratories, s.r.o.

Brufen 400 a Brufen sirup

§ 8a odst. 2 písm. g) ZoRR

§ 5a odst. 5 písm. d) ZoRR

100.000,-

12.10.2012

SUKLS72286/2011 

Merck Sharp & Dohne s.r.o. 

Nasonex 

§ 8a odst. 3 písm. f) ZoRR 

§ 5 odst. 4 ZoRR

120.000,- 

6.10.2012

SUKLS192906/2012

+pharma Česká republika s.r.o.

Mirtazapin +pharma   30mg; Paroxetin +pharma 20mg; Donepezil +pharma 5mg, 10mg;  Citalopram Actavis 20mg; Hyplafin 5mg; Atorvastatin +pharma 10mg, 20mg; Pantoprazol +pharma 20mg, 40mg; Clopithan 75mg; Tamsulonorm 0,4mg; Gastronorm +pharma 20mg

§ 8a odst. 1 písm. l) zákona o regulaci reklamy

§ 5b odst. 7 zákona o regulaci reklamy

50.000,-

5.9.2012

SUKLS71153/2012 

Zentiva k.s. 

Lozap a Lozap H 

§ 8a odst. 2 písm. g) ZoRR 

§ 5 odst. 4 a § 5b odst. 2 písm. b) ZoRR 

300.000,- 

10.7.2012

SUKLS211538/2011 

IDEAS ADVERTISING s.r.o.

Preflucel 

§ 8a odst. 3 písm. f) zákona o regulaci reklamy

§ 5 odst.4 zákona o regulaci reklamy

15.000,-

27.6.2012

SUKLS211538/2011

BAXTER CZECH spol s.r.o.

Preflucel 

§ 8a odst. 2 písm. g) zákona o regulaci reklamy

§ 5 odst. 4 zákona o regulaci reklamy 

250.000,- 

27.6.2012

SUKLS130426/2011

Fabrika R.A., s.r.o.

Nalgesin S

§ 8a odst. 3 písm. f) zákona o regulaci reklamy

§ 5 odst. 4 písm. a § 5a odst. 7 písm. f) zákona o regulaci reklamy

15.000,-

6.4.2012

SUKLS130426/2011 

KRKA ČR s.r.o.

Nalgesin S

§ 8a odst. 2 písm. g) zákona o regulaci reklamy

§ 5 odst. 4 písm. a §5a odst. 7 písm. f) zákona o regulaci reklamy

 300.000,-

6.4.2012

 SUKLS170809/2011

Axellus s.r.o.

Iberogast

§ 8a odst. 3 písm. f) zákona o regulaci reklamy

§ 5a odst. 7 písm. i) a § 5 odst. 4 zákona o regulaci reklamy

350.000,-

7.3.2012

SUKLS181383/2011

AD'ORE MARKETING COMMUNICATIONS, s.r.o.

Conoxia

§ 8a odst. 3 písm. f) zákona o regulaci reklamy

§ 5a odst. 2 písm. a) zákona  o regulaci reklamy

15.000,-

26.1.2012

SUKLS181383/2011

Linde Gas a.s.

Conoxia

§ 8a odst. 2 písm. g) zákona  o regulaci reklamy

§ 5a odst. 2 písm. a) zákona  o regulaci reklamy

200.000,-

26.1.2012

SUKLS16235/2012

Medindex, spol. s r.o.

Prospan

§ 8a odst. 3 písm. f) zákona o regulaci reklamy

5 odst. 5 zákona o regulaci reklamy

300.000,-

1.2.2012