ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Sankce - rok 2012

Spisová
značka
Účastník řízení Správní delikt

Porušené
hmotněprávní
ustanovení

Uložená sankce
(Kč)
Rozhodnutí
nabylo
právní moci dne
sukls214625/2012 Krajská nemocnice Liberec, a.s.

§ 46 odst. 1 písm. e); § 46 odst. 1 písm. b) zákona o ZP   

§ 22 odst. 1) a § 20 odst. 1 písm. a), c) a d) zákona o ZP 220.000,- 28.12.2012
sukls82928/2011 Nemocnice na Homolce

§ 46 odst. 1 písm. a) zákona o ZP

§ 4 odst. 4 písm. b) zákona o ZP 300.000,- 5.9.2012
sukls180015/2012 Lékařská společnost Drlíčov s.r.o.

§ 46 odst. 1 písm. j); § 46 odst. 1 písm. e); § 46 odst. 1 písm. d); § 46 odst. 1 písm. l) zákona o ZP 

§ 28, odst. 1; § 22 odst 1 a 2; § 21 odst. 1; § 30 odst. 2 zákona o ZP 100.000,- 22.8.2012
sukls96444/2012  MUDr. Marcel Paszanda 

§ 46 odst. 1 písm. e);  § 46 odst. 1 písm. j); § 46 odst. 1 písm. g); § 46 odst. 1 písm. d); § 46 odst. 1 písm. k); § 46 odst. 1 písm. l)  zákona o ZP

§ 22 odst. 1 a 2; § 28 odst. 1; § 24 odst. 2 písm. a); § 21 odst. 1; § 30 odst. 1; § 30 odst. 2 zákona o ZP 100.000,- 17.7.2012 
sukls58023/2012 Spirig Pharma AG, Švýcarsko

§ 46 odst. 3 písm. a) zákona o ZP 

§ 10 odst. 6 zákona o ZP 75.000,- 27.5.2012
sukls4582/2012 Fakultní nemocnice Brno - Pracoviště dětské medicíny

§ 46 odst. 1 písm. b) zákona o ZP 

§ 20 odst. 1 písm. a) zákona o ZP 180.000,- 23.3.2012
sukls250590/2011 Léčebně preventivní zařízení s.r.o.

§ 46 odst. 1 písm. a), b), d), i) a j) zákona o ZP 

§ 4 odst. 1 písm. a) a b); § 21 odst. 1; § 28 odst. 1; § 30 odst. 2; § 52 odst. 4 a 6 písm. b) zákona o ZP 95.000,- 17.1.2012