Sankce - rok 2010

Spisová
značka
Účastník řízení Správní delikt

Porušené
hmotněprávní
ustanovení

Uložená sankce
(Kč)
Rozhodnutí
nabylo
právní moci dne
SUKLS59228/2010 MUDr.Hynek Navrátil § 36 odst. 1 písm. y) z. o NL § 32 odst. 2 z. o NL 150 000,- 5.10.2010
SUKLS179449/2009 MUDr.Jana Šteflová § 36 odst. 3 písm. a) z. o NL (do 31.5.2009 se jednalo o § 36 odst. 2 písm. a)) § 27 odst. 1 z. o NL 20 000,- 12.5.2010