ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Sankce - rok 2010

Spisová
značka
Účastník řízení Správní delikt

Porušené
hmotněprávní
ustanovení

Uložená sankce
(Kč)
Rozhodnutí
nabylo
právní moci dne
SUKLS125807/2010 Krajská nemocnice T.Bati, a.s.

§  46 písm. b) zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů

§ 20 odst. 1 písm. c) zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů 15.000,- 19.8.2010
SUKLS47865/2010  Le Pont INTERNATIONAL s.r.o. § 46 ods. 1 písm. e) zákona o ZP § 31 odst. 1 a  3 zákona o ZP 20 000,- 27.5.2010