ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Sankce - rok 2010

Spisová
značka
Účastník řízení Správní delikt

Porušené
hmotněprávní
ustanovení

Uložená sankce
(Kč)
Rozhodnutí
nabylo
právní moci dne
SUKLS169987/2010 Jan Zalaba § 108 odst. 1 písm. a) zákona o léčivech § 20 odst. 1 zákona o léčivech 4 000,- 7.10.2010
SUKLS41152/2010 Lenka Veselá § 103 odst. 1 písm. a) zákona o léčivech § 82 odst. 2 a 6 zákona o léčivech 12 500,- 31.8.2010
SUKLS186809/2010 Miroslav Stehlík § 108 odst. 1 písm. f) zákona o léčivech § 82 odst. 2 a 6 zákona o léčivech 4 000,- 20.10.2010
SUKLS169988/2010 Vlasta Havránková § 108 odst. 1 písm. a) zákona o léčivech § 20 odst. 1 zákona o léčivech 4 000,- 9.10.2010
SUKLS115533/2010 Vlasta Čermáková § 108 odst. 1 písm. f) zákona o léčivech § 82 odst. 2 a 6 zákona o léčivech 1 000,- 28.8.2010
SUKLS41159/2010 AquaKlim, s.r.o. § 103 odst. 1 písm. a) zákona o léčivech § 20 odst. 1 zákona o léčivech 35 000,- 30.6.2010
SUKLS30779/2010 Eva Albrechtová § 103 odst. 4 písm. d) zákona o léčivech § 82 odst. 2 a 6 zákona o léčivech 10 000,- 30.6.2010
SUKLS1474/2009 Ing. František Šimka § 103 odst. 10 písm. f) a g) zákona o léčivech § 83 odst. 5 písm. a) a b) zákona o léčivech 30 000,- 21.8.2010
SUKLS156191/2009 Rent-Pharm, a.s. § 105 odst. 2 písm. f) a g) zákona o léčivech § 77 odst. 1 písm. b) a c) zákona o léčivech 200 000,- 23.6.2010
SUKLS37367/2010 ZATEREV a.s. § 103 odst. 4 písm. d) zákona o léčivech § 82 odst. 2 zákona o léčivech 50 000,- 28.6.2010
SUKLS51659/2010 PharmDr.Tomáš Lébl § 103 odst. 10 písm. d) zákona o léčivech § 82 odst. 1 zákona o léčivech 150 000,- 21.9.2010
SUKLS70505/2010 PharmDr. Jiří Franek § 103 odst. 10 písm. g) zákona o léčivech § 83 odst. 5 písm b) zákona o léčivech 30 000,- 29.6.2010
SUKLS62474/2010 D.L.PHARMA spol s.r.o. § 103 odst. 10 písm. d),f), g) a § 103 odst. 7 písm b) zákona o léčivech § 82 odst. 1, § 83 odst. 5 písm a), b), § 79 odst. 3 zákona o léčivech 150 000,- 27.8.2010
SUKLS49050/2010 Arnica Medical, s.r.o. § 105 odst. 2 písm. e), § 105 odst. 2 písm. h), § 105 odst. 2 písm. i) a § 105 odst. 2 písm. j) § 76 odst.3, § 77 odst. 1 písm. d), §77 odst. 1 písm. f), § 77 odst. 1 písm. g) 100 000,- 25.6.2010
SUKLS51208/2010 Masarykova univerzita § 103 odst. 5 písm. d) § 56 odst. 13 zákona č. 378/2007 Sb. (do 31.12.2007 se jednalo o porušení § 18 v návaznosti na § 33 odst. 1 a 2 zákona č. 79/1997 Sb.) 75 000,- 5.6.2010
SUKLS63610/2010 Oblastní nemocnice Jičín a.s. § 103 odst. 5 písm. a) § 7 odst. 1 písm. b) 10 000,- 20.5.2010
SUKLS194821/2009 Lékárna BV Centrum s.r.o. § 103 odst. 7 písm. b), § 103 odst. 10 písm. d), § 103 odst. 9 písm. b), § 103 odst. 10 písm. f), § 103 odst. 10 písm. g) zákona o léčivech § 79 odst. 3, § 82 odst. 1, § 82 odst. 3 písm. c), § 83 odst. 5 písm. a), § 83 odst. 5 písm. b) zákona o léčivech 100 000,- 27.4.2010
SUKLS217621/2009 MUDr.Eva Fenclová § 103 odst. 4 písm. d) zákona o léčivech § 82 odst. 2 zákona o léčivech 100 000,- 3.3.2010
SUKLS164593/2009 Herbacos Recordati s.r.o. § 104 odst. 5 písm. a) zákona o léčivech § 64 písm. b) zákona o léčivech 70 000,- 15.4.2010
SUKLS45235/2009 MUDr.Petr Lát - praktický lékař pro dospělé § 103 odst. 4 písm. d) zákona o léčivech § 82 odst. 2 zákona o léčivech 100 000,- 10.3.2010
SUKLS1413/2010 Martin Bičiště § 105 odst.2 písm. c), i), j) § 75 odst. 1 písm. a), §77 odst. 1 písm. f) a g) 100 000,- 6.3.2010
SUKLS 205080/2009  Bohumínská městská nemocnice, a.s. § 103 odst. 5 písm. a) zák. č. 378/2007 Sb. 

§ 7 odst. 1
písm. b) zák. č. 378/2007 Sb.  

10 000,- 16.1.2010