ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Sankce - rok 2009

Spisová
značka
Účastník řízení Název přípravku Správní delikt Uložená
sankce (Kč)
Rozhodnutí nabylo
právní moci dne
SUKLS95873/2009 Unicorn Management s.r.o. Mucosin § 5 odst. 4 15.000,- 3.8.2009
SUKLS112194/2008   Zentiva, k.s.

Citalec
Esprital

§ 5b odst. 4 550 000,- 12.12. 2009 
SUKLS51648/2009 SERVIER s.r.o. Prestarium Neo § 5b odst. 2 písm. a), b), c) a d) 100.000,- 30.9.2009
SUKLS66280/2009 ASI Prag s.r.o. Sinupret § 5 odst. 4 100.000,- 21.6.2009
SUKLS3735/2008 Biomedica spol. s r.o. Lactulosa Biomedica § 5b odst. 2 písm. a), b) a d) 50.000,- 6.4.2009