ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Sankce - rok 2020

Spisová značka

Účastník řízení

Správní delikt

Porušené hmotněprávní ustanovení

Uložená sankce (Kč)

Rozhodnutí nabylo právní moci dne

sukls282079/2019 BIČELS SERVIS, s.r.o. § 90 odst. 2 ZP (3x), § 19a odst. 4 písm. b) TP, § 91 odst. 1 ZP, § 83 odst. 2 písm. a) ZP § 65 odst. 4 písm. b) (3x), § 12 odst. 1 písm. b), § 13 odst. 9 ve spojení s § 7 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 54/2015 Sb., TPZP, § 70 odst. 2 ZP, § 97 odst. 3 písm. a) ve spojení s § 26 odst. 3 ZP 150.000 24.01.2020
sukls328840/2019 LAMIPROMED, s.r.o. § 86 odst. 2 písm. b) ZP, § 19a odst. 4 písm. b) TP § 45 odst. 2 ve spojení s § 4 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 62/2015 Sb., § 45 odst. 2 ve spojení s § 5 odst. 2 vyhlášky č. 62/2015 Sb.,§ 45 odst. 2 ve spojení s § 3 odst. 3 písm. f) vyhlášky č. 62/2015 Sb.,§ 13 odst. 9 TP (2x) 45.000 07.01.2020
sukls4704/2020 CELIMED, s.r.o. § 19a odst. 3 písm. a) TP,§ 19a odst. 3 písm. b) (5x), § 19a odst. 4 písm. b) § 13 odst. 1 TP (7x) 300.000 18.01.2020
sukls12006/2020 Ecolab Hygiene, s.r.o. § 19a odst. 4 písm. b) TP, § 86 odst. 2 písm. b) ZP § 13 odst. 9 TP, § 45 odst. 2 písm. a) ZP  100.000 28.01.2020
sukls196950/2019 Bohumínská městská nemocnice, a.s. § 89 odst. 1 písm. c) (2x), § 89 odst. 1 písm. b) § 60 odst. 1 (2x), § 59 odst. 1 písm. b) ZP ve spojení s § 11 odst. 1 zákona o metrologii 40.000 13.01.2020
sukls30769/2020 Edwards Lifesciences Czech Republic s.r.o.  § 91 odst. 6 § 75 písm. b), § 75 písm. c) 25.000 13.02.2020
sukls25607/2020 JPS s.r.o. § 91 odst. 6 § 75 písm. b), § 75 písm. c) 22.500 08.02.2020
sukls25376/2020 Olympus Czech Group, s.r.o. § 91 odst. 6 § 75 písm. c) Upuštění od uložení správního trestu 07.02.2020
sukls28178/2020 ASKER, s. r. o. § 86 odst. 2 písm. b) ZP (3x) § 45 odst. 2 písm. a), § 45 odst. 2 písm. a), b) ve spojení s § 4 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 62/2015 Sb., § 45 odst. 2 písm. a), b) ve spojení s § 3 odst. 1, § 4 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 62/2015 Sb., 38.000 11.02.2020
sukls25023/2020 HCP medipro, s. r. o. § 86 odst. 2 písm. b) ZP (2x) § 45 odst. 2 písm. a), § 45 odst. 2 písm. b) ZP ve spojení s § 4 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 62/2015 Sb., 20.000 07.02.2020
sukls26267/2020  S & T Plus s.r.o.  § 90 odst. 2 ZP § 65 odst. 4 písm. b) 20.000 08.02.2020
sukls25396/2020 D-WAY CZ s.r.o.  § 86 odst. 2 písm. b) § 45 odst. 2 písm. b) napomenutí 07.02.2020
sukls28521/2020 CARDION s.r.o., § 91 odst. 6 § 75 písm. b), § 75 písm. c) 25.000 12.02.2020
sukls29995/2020 ARID obchodní společnost, s.r.o. § 91 odst. 6 § 75 písm. c) (6x), § 75 písm. b) (5x) 25.000 13.02.2020
sukls24932/2020 ORTOSERVIS s.r.o. § 91 odst. 6 § 75 písm. b), § 75 písm. c) napomenutí
 
14.02.2020
sukls32592/2020 REHABILITAČNÍ CENTRUM MUDr. Málek s.r.o. § 89 odst. 1 písm. b), § 89 odst. 1 písm. c) § 59 odst. 4 písm. c), § 60 odst. 1 napomenutí 14.02.2020
sukls25016/2020 Hamilton Medical AG § 91 odst. 4, § 91 odst. 5 (3x) § 74 odst. 2, § 74 odst. 4 (3x) 10.000 14.02.2020
sukls16954/2020 Fénix Dental s.r.o, § 91 odst. 6 § 75 písm. b), § 75 písm. c) 12.500 04.02.2020
sukls43052/2020 BATIST Medical a.s. § 91 odst. 6 § 75 písm. b), § 75 písm. c) napomenutí 26.02.2020
sukls43424/2020 Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o. § 91 odst. 6 § 75 písm. b), § 75 písm. c) 22.500 26.02.2020
sukls38741/2020 EveryDent s.r.o. § 91 odst. 6 § 75 písm. b), § 75 písm. c) 15.000 22.02.2020
sukls32437/2020  Prague aesthetic Clinic, s.r.o.  § 89 odst. 1 písm. b) § 59 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 45 odst. 2 písm. b)  Napomenutí 14.02.2020
sukls32500/2020  MUDr. Kristina Sedláčková  § 89 odst. 1 písm. b) § 59 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 45 odst. 2 písm. b) Napomenutí 18.02.2020
sukls43365/2020 R.T.E. spol. s r.o.  § 84 odst. 1 písm. a) § 31 odst. 1 20.000 26.02.2020
sukls38156/2020 Vladimír Ling § 90 odst. 2 § 65 odst. 4 písm. b) 20.000 26.02.2020
sukls11746/2020 Arjo Czech Republic s.r.o. § 91 odst. 6 § 75 písm. b), § 75 písm. c) 5.000 24.01.2020
sukls8990/2020 Biomedica ČS, s.r.o. § 91 odst. 6 § 75 písm. b), § 75 písm. c) Upuštění od uložení správního trestu 22.01.2020
sukls4205/2020 Biovendor- Laboratorní medicína a.s. § 91 odst. 6 § 75 písm. b) Upuštění od uložení správního trestu 16.01.2020
sukls11727/2020 Alere s.r.o. § 91 odst. 6 § 75 písm. b), § 75 písm. c) 12.500 25.01.2020
sukls294457/2019 NewWaterMeaning s.r.o. § 91 odst. 6 § 75 písm. b), § 75 písm. c) 4.000 31.01.2020
sukls72647/2020 Nemocnice Písek, a.s. § 89 odst. 1 písm. b) ZP § 89 odst. 1 písm. b) ZP Napomenutí  31.03.2020
sukls49919/2020 Philips Respironics, Inc.  § 91 odst. 5 ZP  § 74 odst. 4 ZP  7 000 05.03.2020
 sukls52524/2020 Laboserv spol. s r.o.  § 91 odst. 6 ZP  § 75 písm. b), c) ZP  12 500 06.03.2020
sukls126448/2020 MEDATA, spol. s.r.o. § 86 odst. 2 písm. b) ZP  § 45 odst. 2 ZP Upouští se od uložení sankce  06.08.2020
sukls191300/2020 DEPODENTAL CZ, s.r.o.  § 86 odst. 2 písm. b)ve spojení s § 86 odst. 4 písm b) ZP  § 45 ods. 2 ve spojení s § 56 odst. 2 písm. e) ZP 86 800  12.08.2020
sukls169247/2020 Ivana Hanusová  § 86 odst. 4 písm. b) ZP  § 56 odst. 2 písm. e) ve spojení s ust. § 45 odst. 2 ZP  7 000 18.07.2020
sukls195881/2020 Konydent s.r.o. § 85 odst. 1 písm. a) ZP, § 91 odst. 6 ZP § 33 odst. 1 ZP, § 75 písm. b), c) ZP 50 000 22.08.2020
sukls186461/2020 ET Company a.s.  § 91 odst. 6 ZP  § 75 písm. b), c) ZP   15 000 11.08.2020
sukls207290/2020  Petr Šturm  § 91 odst. 6 ZP  § 91 odst. 6 ZP   15 000 29.08.2020
sukls207137/2020  INTERDENT s.r.o.  § 91 odst. 6 ZP  § 75 písm. b), c) ZP   5 000  29.08.2020
sukls207221/2020  Smrček Z - Noc, s.r.o.  § 91 odst. 6 ZP  § 75 písm. b), c) ZP   20 000  29.08.2020
sukls187405/2020  René Janouch  § 91 odst. 6 ZP  § 75 písm. b) ZP   30 000  13.08.2020
sukls195889/2020 MEDIPRAX CB s.r.o. § 86 odst. 2 písm. b) ZP § 45 odst. 2, § 45 odst. 2 písm. a) ZP 108 500 14.08.2020
sukls205747/2020 ADYTON s.r.o., (angl. Ltd, nem. GmbH, franc. S.R.L.A.) § 91 odst. 6 ZP § 75 písm. b),c) ZP 22 500 18.08.2020
sukls339438/2018 Centrum estetické plastické chirurgie DaTOM, s.r.o. § 89 odst. 1 písm. c) ZP § 60 odst. 1 ZP 25 000 01.06.2020
sukls135522/2020 HOSPITAL ENGINEERING CZ, s.r.o. § 86 odst. 2 písm. b) ZP § 13 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 12 odst. 1 písm. b) ZP 30 000 20.08.2020
sukls315130/2019 Thoratec Corporation § 91 odst. 5 ZP  § 74 odst. 4 ZP  11 000 14.01.2020
sukls57527/2020  Covidien LLC  § 91 odst. 5 ZP  § 74 odst. 4 ZP  5 000  25.03.2020
sukls280343/2019  MediBase Prague s.r.o.  § 19a odst. 4 písm. b), § 86 odst. 2 písm. b) ZP  § 45 odst. 2 ZP   85 000 17.06.2020
sukls128780/2020 RATAN medical equipment s.r.o § 90 odst. 2 ZP, § 90 odst. 4 ZP § 65 odst. 4 písm. c) ZP, § 66 odst. 2 písm. c) ZP 15 000 20.08.2020
sukls108373/2020 Saegling Medizintechnik, s.r.o. § 86 odst. 2 písm. b) ZP § 45 odst. 2 písm. b) ZP Napomenutí 27.10.2020
sukls207175/2020 MEDEMA s.r.o. § 91 odst. 6 ZP § 75 písm. b), c) ZP 30 000 01.09.2020
sukls195719/2020 IONMEX s.r.o. § 83 odst. 1 ZP § 64 odst. 2 ve spojení s § 26 odst. 3 ZP 25 000 25.08.2020
sukls324078/2019 ResMed Ltd. § 91 odst. 5 ZP § 74 odst. 4 ZP 8 000 10.03.2020
sukls219976/2020 RANDOX Laboratories s.r.o. § 91 odst. 6 ZP § 75 písm. b), c) ZP 35 000 11.09.2020
sukls233846/2020 Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o. § 91 odst. 6 ZP § 75 písm. b), c) ZP 22 500 24.09.2020
sukls219962/2020 The Binding Site s.r.o. § 91 odst. 6 ZP § 75 písm.c) ZP 10 000 10.09.2020
sukls127338/2020 Ing. Vladimír Batěk § 86 odst. 2 písm. b) ZP, § 90 odst. 2 ZP § 45 odst. 2 ZP, § 65 odst. 4 písm. c) ZP 20 000 05.09.2020
sukls330628/2019 Beckman Coulter Česká republika s.r.o. § 91 odst. 6 ZP § 75 písm. b),c) ZP 17 500 04.06.2020
sukls207046/2020 Hu-Fa Dental a.s. § 91 odst. 6 ZP § 75 písm. c) ZP 7 500 29.08.2020
sukls207160/2020 JAFADENT s.r.o. § 91 odst. 6, § 85 odst. 1 písm. b) ZP § 75 písm. b), c), § 33 odst. 2 ZP 20 000 01.09.2020
sukls136731/2020 Z S Z, spol. s r.o. § 86 odst. 2 písm. a) ZP § 45 odst. 1 ZP 70 000 16.06.2020
sukls138451/2020 Impera Beauty, s.r.o. § 86 odst. 2 písm. b) ZP § 45 odst. 2 ZP 32 000 19.06.2020
sukls201534/2020 Jiří Smolnický  § 90 odst. 4 ZP  § 66 odst. 2 písm. b) ZP   5 000  21.08.2020
sukls173910/2020  Naturfyt - Bio s.r.o  § 84 odst. 1 písm. b) ZP  § 32 odst. 2 písm. e) ZP, § 13 odst. 1  200 000  22.07.2020
sukls49421/2020 ORTOSERVIS s.r.o.  § 90 odst. 2 ZP  § 65 odst. 4 písm. c) ZP, § 66 odst. 2 písm. c) ZP   Napomenutí  10.03.2020
sukls198182/2020  BAXTER CZECH spol. s r.o.  § 91 odst. 6 ZP  § 75 písm. b), c) ZP   10 000  19.08.2020
sukls126422/2020  MAVEX, spol. s r.o.  § 86 odst. 2 písm. b) ve spojení s § 86 odst. 4, 2 písm. b) ZP  § 45 odst. 2 ve spojení s § 56 odst. 2 písm. e) ZP 11 700  30.05.2020
sukls186444/2020  INDICO s.r.o.  § 90 odst. 2, odst. 4 ZP  § 65 odst. 4 písm. c) ZP, § 66 odst. 2 písm. c) ZP  20 000  05.08.2020
sukls126431/2020 Masarykova nemocnice Rakovník s.r.o. § 89 odst. 1 písm. e) bod 2 ZP § 61 odst. 2 ZP 15 000 02.06.2020
sukls137900/2020 International Medical Expert, s.r.o. § 86 odst. 2 písm. b) ZP § 45 odst. 2 ZP 45 000 19.06.2020
sukls132594/2020 NextForce a.s. § 86 odst. 2 písm. b) ZP § 45 odst. 2 ZP 50 000 08.06.2020
sukls57989/2020 T E C O M Analytical Systems CS spol. s r.o. § 91 odst. 6 ZP § 75 písm. b), c) ZP Napomenutí 13.03.2020
sukls175860/2020 INLAB s.r.o. § 91 odst. 6 ZP § 75 písm. b) ZP Napomenutí 24.07.2020
sukls175738/2020 Bio-Rad spol. s r.o. § 91 odst. 6 ZP § 75 písm. b), c) ZP Upuštění od uložení správního trestu 24.07.2020
sukls164226/2020 BioTech a.s. § 91 odst. 6 ZP § 75 písm. b), c) ZP Napomenutí 10.07.2020
sukls120753/2020 PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. § 91 odst. 6 ZP § 75 písm. b) ZP Napomenutí 27.05.2020
sukls158893/2020 Hoyer Praha s.r.o. § 86 odst. 2 písm. b) ZP § 45 odst. 2 písm. a), b) ZP 15 000 03.07.2020
sukls101478/2020 Gali spol. s r.o. § 91 odst. 6 ZP § 75 písm. b), c) ZP Napomenutí 05.05.2020
sukls111998/2020 Petr Maláč § 86 odst. 2 písm. b) a odst. 3 písm. c) ZP § 45 odst. 2 ZP Napomenutí 15.05.2020
sukls143088/2020 CMI s.r.o. § 91 odst. 6 ZP § 75 písm. b) ZP Napomenutí 17.06.2020
sukls191272/2020  DYNEX TECHNOLOGIES, spol. s r.o.  § 91 odst. 6 ZP  § 75 písm. c) ZP   Napomenutí 12.08.2020
sukls217496/2020 Novocure GmbH § 81 odst. 1 ZP § 15 odst. 1 ZP Napomenutí 08.09.2020
sukls217504/2020 Nemocnice Na Homolce § 81 odst. 3 ZP § 15 odst. 1 ZP Napomenutí 08.09.2020
sukls157662/2020 Euroclinic s.r.o. § 89 odst. 1 písm. b) ZP  § 59 odst. 1 písm. b), e) ZP Napomenutí 03.07.2020
sukls156595/2020 Baria s.r.o. § 91 odst. 6 ZP § 75 písm. b) ZP Upuštění od uložení správního trestu 01.07.2020
sukls234752/2020 Altis Group spol. s r.o. § 91 odst. 6 ZP, § 83 odst. 1 ZP, § 85 odst. 1 písm. a) ZP § 75 písm. b) ZP, § 26 odst. 3 ZP, § 33 odst. 1 ZP 35 000 25.09.2020
sukls193038/2020 MEDICA, spol. s r.o. § 86 odst. 2 písm. b) ZP § 45 odst. 2 ZP 30 000 12.08.2020
sukls54678/2020 MAPO medical s.r.o. § 91 odst. 6 ZP §75 písm. a), b) ZP 150 000 11.03.2020
sukls186927/2020 MIELE, spol. s r.o. § 91 odst. 6 ZP § 75 písm. c) ZP 12 500 06.08.2020
sukls135677/2020 IVT IMUNO, s.r.o. § 91 odst. 4 ZP § 74 odst. 2 ZP 18 000 11.06.2020
sukls136720/2020 Omnimedics s.r.o. § 91 odst. 6 ZP § 75 písm. b) ZP 40 000 11.06.2020
sukls131087/2020 Maquet Critical Care AB § 91 odst. 4, 5 ZP § 74 odst. 2, 4 ZP 29 000 19.06.2020
sukls143244/2020 ROCHE s.r.o. § 91 odst. 6 ZP § 75 písm. b), c) ZP 25 000 17.06.2020
sukls146876/2020 Fisher Scientific, spol. s r.o. § 86 odst.2 písm. b), § 90 odst. 4 ZP § 45 odst. 2 ZP, § 66 odst. 2 písm. b) ZP 50 000 20.06.2020
sukls132665/2020 KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o. § 90 odst. 2 ZP § 65 odst. 4 písm. b) ZP 70 000 20.06.2020
sukls132749/2020 PRODENTA, s.r.o. § 86 odst. 2 písm. b) ZP § 45 odst. 2 ZP 71 000 06.06.2020
sukls132642/2020 MEDICAL M spol. s r.o. § 86 odst. 2 písm. b) ZP § 45 odst. 2 ZP 71 000 10.06.2020
sukls129982/2020 Lohmann & Rauscher, s.r.o. § 86 odst. 2 písm. b) ZP § 45 odst. 2 písm. a) ZP 21 875 06.06.2020
sukls132047/2020 VITA, s.r.o. § 89 odst. 1 písm. e), bod 2 ZP, § 89 odst. 1 písm. a), b) ZP § 61 odst. 2 ZP, § 58 ZP, § 59 odst. 1 písm. f) ZP 35 000 06.06.2020
sukls132585/2020 RESORBA, s.r.o. § 86 odst. 2 písm. b) ZP § 45 odst. 2 ZP 55 000 09.06.2020
sukls122376/2020 SYSMEX CZ s.r.o. § 91 odst. 6 ZP § 75 písm. c) ZP 7 500 28.05.2020
sukls123329/2020 Oblastní nemocnice Jičín a.s. § 89 odst. 1 písm. e) bod 2 ZP § 61 odst. 2 ZP 7 500 29.05.2020
sukls124803/2020 COLUSOR s.r.o. § 90 odst. 2, 4 ZP § 65 odst. 4 písm. c) ZP, § 66 odst. 2 písm. c) ZP 15 000 29.05.2020
sukls130500/2020 Mölnlycke Health Care, s.r.o. § 86 odst. 2 písm. b) ZP § 45 odst. 2 písm. a), b) ZP 30 000 04.06.2020
sukls73852/2020 Nemocnice sv. Zdislavy, a.s. § 89 odst. 1 písm. c) ZP § 60 odst. 1 ZP  15 000  04.06.2020
sukls128798/2020 Surgipa Medical, spol. s r.o. § 86 odst. 2 písm. b) ZP § 45 odst. 2 písm. a) ZP 20 000 04.06.2020
sukls129298/2020 ViaPharma s.r.o § 91 odst. 6 ZP § 75 písm. b), c) ZP 20 000 04.06.2020
sukls132612/2020 VBM - lékařská technika, spol. s r.o. § 86 odst. 2 písm. a) ZP, § 90 odst. 2 ZP § 45 odst. 1 ZP, § 65 odst. 4 písm. c) ZP 54 250 06.06.2020
sukls64922/2020 PRIVAMED a.s. § 89 odst. 1 písm. c), b) ZP § 60 odst. 1 ZP, § 59 odst. 1 písm. F) ZP 48 000 24.03.2020
sukls60044/2020 LAB MARK a.s. § 91 odst. 6 ZP § 75 písm. b), c) ZP 15 000 18.03.2020
sukls52050/2020 Bracco Imaging Czech s.r.o. § 91 odst. 6 ZP § 75 písm. b), c) ZP 17 500 07.03.2020
sukls197305/2020  FARAPULSE Inc. § 81 odst. 1, 4 ZP § 15 odst. 4, § 19 odst. 2 písm. h) ZP   195 000  22.08.2020
sukls54539/2020 endala s.r.o. § 89 odst. 1 písm. b), c) ZP § 59 odst. 1 písm. f), § 60 odst. 1 ZP 30 000 10.03.2020
sukls176967/2020 HGH, s.r.o. § 86 odst. 2 písm. b) ZP, § 90 odst. 2 ZP § 45 odst. 2 písm.  b), a) ZP, § 65 odst. 4 písm. c) ZP 20 000 30.07.2020
sukls176671/2020 LB BOHEMIA, s.r.o. § 86 odst. 2 písm. b) ZP § 45 odst. 2 ZP 12 500 31.07.2020
sukls157482/2020  Domažlická nemocnice, a.s.  § 89 odst. 1 písm. b) ZP  § 59 odst. 1 písm. a) ZP   15 000  02.07.2020
sukls156665/2020  RADIOMETER s.r.o.  § 91 odst. 6 ZP  § 75 písm. b), c) ZP   15 000 04.07.2020
sukls160158/2020 bioMérieux CZ s.r.o. § 91 odst. 6 ZP § 75 písm. b), c) ZP 12 500 08.07.2020
sukls162047/2020 HEBIOS s.r.o. § 86 odst. 2 písm. b) ZP § 45 odst. 2 písm. b) ZP 15 000 09.07.2020
sukls167543/2020 Getinge Czech Republic § 86 odst. 2 písm. b) ZP, § 91 odst. 6 ZP § 45 odst. 2 písm. a) ZP, § 75 písm. c) ZP 12 000 14.07.2020
sukls122395/2020 Erba Lachema s.r.o. § 91 odst. 5 ZP § 74 odst. 4 ZP 7 000 27.05.2020
sukls127501/2020 MEDIVIS PRO, a.s. § 91 odst. 6 ZP § 75 písm. b), c) 20 000 02.06.2020
sukls47913/2020 TAKMA s.r.o. § 86 odst. 2 písm. b) ZP § 45 odst. 2 písm. b) ZP 55 000 26.06.2020
sukls139406/2020 PROMEDICA Praha Group, a.s. § 91 odst. 6 ZP § 75 písm. b), c) ZP 57 500 13.06.2020
sukls127445/2020 Soukromá stomatologická praxe s.r.o. § 90 odst. 1 ZP, § 89 odst. 1 písm. c) ZP § 65 odst. 3 ZP, § 60 odst. 1 ZP   6 000  09.06.2020
sukls200157/2020  Kompleksowa Obsluga Podmiotów Medycznych „GALMED“ Arkadiusz Kocoń  § 83 odst.1 ZP, § 85 odst. 1 písm. a) ZP  § 26 odst. 3, § 33 odst. 1 ZP   10 000  27.08.2020
sukls279999/2020  Biomedix Group s.r.o. § 86 odst. 2 písm. b) ZP  § 45 odst. 2 písm. b) ZP   5 000  17.11.2020
sukls244123/2020  Medplus s.r.o.  § 91 odst. 1,6 ZP § 70 odst. 2 ZP, § 75 písm. b), c) ZP   20 000  09.10.2020
sukls265148/2020  MEDISERVIS s.r.o.  § 91 odst. 6 ZP  § 75 písm. b), c) ZP   10 000  31.10.2020
sukls175891/2020  A Care a.s.  § 91 odst. 6 ZP  § 75 písm. b), c)  ZP   10 000  16.10.2020
sukls203268/2020  Olympus Czech Group, s.r.o.   § 86 odst. 2 písm. b) ZP  § 45 odst. 2 ZP   70 000  06.10.2020
sukls249014/2020 Carl Zaiss s.r.o. § 91 odt. 6 ZP § 75 c) ZP Napomenutí 14.10.2020
sukls252268/2020 Medical Suplies,s. r. o § 83 odst. 1 ZP, § 86 odst. 2 písm. b) ZP, § 86 odst. 2 písm. b) ve spojení s § 86 odst. 4 písm. b) ZP § 26 odst. 3 ZP, § 45 odst. 2 ZP 50 000 16.10.2020
sukls274232/2020 Medista spol. s r.o. § 91 odst. 6 ZP § 75 písm. b), c) ZP Upuštění od uložení správního trestu 10.11.2020
sukls325351/2019 Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje § 86 odst. 1 písm. e) bod 1 ZP, § 89  odst. 1 písm. e) bod 2 ZP § 61 odst. 1 písm. a) ZP, § 61  odst. 2 větu 2 ZP 37 000 24.12.2019
sukls281088/2020 RADIX CZ s.r.o. § 90 odst. 2 ZP § 65 odst. 4 písm. b) ZP 12 000 19.11.2020
sukls283218/2020 MEDICA, spol. s r.o. § 90 odst. 2 ZP § 65 odst. 4 písm. c) ZP 12 000 19.11.2020
sukls266162/2020 Zdravotnický Materiál – Velkoobchod s.r.o. § 86 odst. 2 písm. b) ZP, § 86 odst. 4 písm. a) ZP, § 83 odst. 1 ZP § 45 odst. 2 ZP, § 26 odst. 3 ZP 140 000 03.11.2020
sukls264628/2020 VitalCare CZ § 86 odst. ZP § 26 odst. 3 ZP 17 000 30.10.2020
sukls282551/2020  Dentamed s.r.o.  § 91odst. 6 ZP  § 75 písm. b), c) ZP   5 000  19.11.2020
sukls282565/2020 Beckman Coulter Česká republika s.r.o. § 91 odst. 6 ZP § 75 písm. b), c) ZP 22 500 19.11.2020
sukls288420/2020 PROMEDICA Praha Group, a.s. § 91 odst. 6 ZP § 75 písm. b), c) ZP Upuštení od uložení  správního trestu 27.11.2020
sukls290958/2020 Nemocnice Blansko § 89 odst. 1 písm.c), b) ZP § 60 odst. 1 ZP, §59 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 45 odst. 2 ZP 8 000 28.11.2020
sukls297502/2020 PentaGen s.r.o. § 91 odst. 6 ZP, § 86 odst. 2 písm.b) ZP § 75 písm. b), c) ZP, § 45  odst. 2 písm. a) ZP 85 000 04.12.2020
sukls297875/2020 Biomedica ČS, s.r.o. § 91 odst. 6 ZP § 75 písm. c) ZP Upuštení od uložení  správního trestu 05.11.2020
sukls297889/2020 MEDINET s.r.o. § 91 odt. 6 ZP § 75 písm b), c) ZP 17 500 08.12.2020
sukls300017/2020 Městká nemocnice, a.s. § 89 odst. 1 písm. b) ZP § 59 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 45 odst. 2 písm. b) ZP Napomenutí 08.12.2020
sukls305021/2020 Bio-Rad spol. s r.o. § 91 odst. 6 ZP § 75 písm. b), c) ZP 17 500 11.12.2020
sukls293470/2020 KARDIO VS s.r.o. § 86 odst. 2 písm.b) ZP § 45 odst. 2 písm. a) ZP 100 000 01.12.2020
sukls123807/2020 Medtronic Navigation, Inc. § 91 odst. 4 ZP § 74 odst. 2 ZP Napomenutí 27.10.2020
sukls308521/2020 Nemocnice Pradubického kraje, a.s. § 89 odst. 1 písm. b), e) ZP § 45 odst. 2 ZP, § 61 odst. 1 ZP 60 000 16.12.2020
sukls181037/2020 Medivital Centrum, s.r.o § 86 odst. 2 písm. b) ZP § 45 odst. 2 ZP   50 000 30.12.2020
sukls312910/2020 MEDIVIS PRO, a.s. § 91 odst. 6 ZP § 75 písm. b), c) ZP 12 500 24.12.2020
sukls309895/2020 Mulačova nemocnice s.r.o. § 89 odst. 1 písm. b) ZP § 59 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 45 odst. 2 písm. b) ZP Napomenutí 24.12.2020
sukls312895/2020 MUSIL EXPORT - IMPORT s.r.o. § 91 odst. 6 ZP § 75 písm. b), c) ZP 10 000 24.12.2020
sukls321424/2020 ADADENTA PLUS s.r.o. § 89 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 86 odst. 2 písm. b) ZP, § 90 odst. 1 ZP, § 89 odst. 1 písm. e) bod 1 ZP § 45 odst. 2 ve spojení s ustanovením § 59 odst. 1 písm. e) ZP, § 56 odst. 3 ZP, § 61 odst. 1 písm. a) ZP 10 000 30.12.2020
sukls181017/2020 FOMEI s.r.o. § 86 odst. 2 písm. b) ZP § 45 odst. 2 ZP 58 500 31.12.2020
sukls176960/2020 VULKAN - Medica, a.s. § 86 odst. 2 písm. b) ZP § 45 odst. 2  ZP 90 000 31.12.2020
sukls211206/2020 Immunodiagnostic Systems Ltd., UK § 91 odst. 4, 5 ZP § 74 odst. 2, 4 ZP 36 000 12.09.2020
sukls267801/2020 G P S Praha, spol. s r.o § 91 odst. 6 ZP § 75 písm. b), c) ZP 7 500  31.10.2020