ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Rok 2016

Veškeré zveřejněné prezentace jsou chráněny autorskými právy a jejich případné zneužití bude posuzováno dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

Prezentace k Semináři 12 - Sekce registrací (Odbor klinického hodnocení)

Téma: Klinická hodnocení léčiv – nejčastější nedostatky  

 

Prezentace k semináři 20 - Sekce dozoru (Dozor nad reklamou)

Téma: Reklama na léčivé přípravky z hlediska dozorové praxe      

 

Prezentace k semináři 19 - Sekce dozoru (Dozor nad reklamou)

Téma: Reklama na léčivé přípravky z hlediska dozorové praxe      

 

Prezentace k semináři 18 - Sekce zdravotnických prostředků

Téma: Platná legislativa a požadavky SÚKL při jeho kontrolní činnosti v oblasti používání zdravotnických prostředků u poskytovatele zdravotních služeb  

 

Prezentace k semináři 17 - Sekce cenové a úhradové regulace

Téma: Vybrané základní principy stanovení ceny a úhrady a specifika pozice účastníka řízení  

 

Prezentace k semináři 14 - Sekce dozoru (Správná distribuční praxe)

Téma: Seminář správné distribuční praxe - aktuální témata    

 

Prezentace k semináři 13 - Sekce dozoru (Správná distribuční praxe)

Téma: Seminář správné distribuční praxe - aktuální témata    

 

Prezentace k semináři 10 - Odbor inspekční

Prezentace k semináři 10 pořádáného odborem inspekčním na téma: aktuální témata  

 

Prezentace k semináři 8 - Odbor inspekční

Prezentace k semináři 8 pořádaného odborem inspekčním na téma: aktuální témata  

 

Prezentace k semináři 6 - Sekce registrací

Prezentace k semináři 6 pořádaného sekcí registrací na téma: Aktuální témata    

 

Prezentace k semináři 5 - Sekce registrací

Prezentace k semináři 5 pořádaného sekcí registrací na téma: Aktuální témata    

 

Prezentace k semináři 9 - Sekce zdravotnických prostředků

Prezentace k semináři 9 pořádaného sekcí zdravotnických prostředků na téma: Notifikace zdravotnických prostředků dle § 33 zákona č. 268/2014 Sb.; zdravotnické prostředky - platná legislativa a požadavky Státního ústavu pro kontrolu léčiv při jeho kontrolní činnosti se zaměřením na distributory a dovozce; role distributorů a dovozců v systému vigilance zdravotnických prostředků  

 

Prezentace k semináři 4 - Sekce registrací (Farmakovigilance)

Prezentace k semináři 4 pořádaného sekcí registrací (Farmakovigilance) na téma: Aktuality ve farmakovigilanci  

 

Prezentace k semináři 3 - Sekce registrací (Farmakovigilance)

Prezentace k semináři 3 pořádaného sekcí registrací (Farmakovigilance) na téma: Aktuality ve farmakovigilanci  

 

Prezentace k semináři 7 - Sekce zdravotnických prostředků

Prezentace k semináři 7 pořádaného sekcí zdravotnických prostředkůna na téma: Platná legislativa, požadavky SÚKL při jeho kontrolní činnosti a role poskytovatele zdravotních služeb v systému vigilance zdravotnických prostředků